Lyžiari, nepodceňujte význam poistenia!

Skiing Accident

Ak sa chystáte v nasledujúcej lyžiarskej sezóne na svah, určite sa nechajte poistiť. Jednak sa môže stať úraz Vám – škody pokrýva úrazové poistenie, jednak Vy môžete spôsobiť úraz niekomu inému – finančné odškodnenie vyplýva z poistenia zodpovednosti. Spoliehať sa na to, že ste skúsený a opatrný lyžiar, nie je namieste, pretože nehody sa pritrafia aj takým, a nemusíte byť ani vinníkom.

Výhody poistenia

V najlepšom prípade na nehodu doplatia len poškodené lyže, avšak skutočné výhody poistenia si uvedomíte až v prípade hospitalizácie, dlhodobej práceneschopnosti, alebo dokonca pri trvalých následkoch úrazu. Vážny úraz totiž znamená nečakanú a zvýšenú finančnú záťaž na úkor celej rodiny a neraz vedie k strate príjmu. Práve tieto negatívne finančné dopady dokážete vďaka úrazovému poisteniu aspoň čiastočne zmierniť a jednoduchšie preklenúť obdobie, kým opäť budete schopný pracovať, resp. pri poistení zodpovednosti za škodu poisťovňa za Vás uhradí náklady spojené s úrazom inej osobe, ktoré sa môžu pohybovať až v desaťtisícoch eur. Dôležité je, poistku si správne nastaviť! Od toho potom závisí aj jej cena.

Krytie

Pri uzatváraní poistnej zmluvy sa podrobne oboznámte s rozsahom krytia, teda ktoré konkrétne riziká budú poistené, aké sú výluky, a za akých podmienok Vám bude uznaný nárok na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti. Bežné zjazdové lyžovanie po vyznačených trasách sa nemusí považovať za rizikové, ale ak vykonávate adrenalínový druh športu, napr. skialpinizmus, freeride či freestyle skiing a poisťovňa to umožňuje, toto zvýšené riziko si pripoistite. S poisťovňou sa môžete dohodnúť tiež na výške maximálneho plnenia či Vašej spoluúčasti.

Úrazové poistenie býva obvykle súčasťou životného poistenia a poistenie zodpovednosti za škodu ste pravdepodobne uzavreli v rámci poistenia domácnosti.

Cestovné poistenie

V cestovnom poistení je zväčša zahrnuté len základné úrazové poistenie, pričom poistenie zodpovednosti za škodu samozrejmosťou nie je. Ak teda uvažujete nad lyžiarskou dovolenkou v zahraničí, overte si, čo všetko Vaše cestovné poistenie obsahuje, pretože lekárske ošetrenie, hospitalizácia, či právne zastupovanie v inej krajine Vás môžu vyjsť skutočne draho. Najmä v cudzine si ľudia zvyknú vymáhať svoje bolestné aj na súdoch.

Dreamstime_l_29580683.jpg
Foto: http://dreamstime.com/

Krátenie poistného plnenia

Pri poistnej udalosti vzniká poistenému nárok na náhradu škodu. Za istých okolností ho však poisťovňa nemusí uznať a uhradí len časť nákladov, prípadne nič. Stáva sa tak najmä vtedy, ak sa človek vedome správal rizikovo a zapríčinil vznik poistnej udalosti po požití alkoholu a/alebo omamných látok. Príkladom môže byť tiež situácia, ak sa Vám stane úraz, a Vy nemáte na hlave prilbu v krajinách, kde sú lyžiarske prilby povinné.

Ak ste presvedčený o tom, že máte právo na plnú úhradu škody, no poisťovňa s Vami rovnaký názor nezdieľa, neostáva Vám nič iné, než sa poradiť s právnikom. Úspech vo veľkej miere závisí od praktických skúseností advokáta, ktorý Vás bude na súde zastupovať. Najlepšie je vybrať si právneho zástupcu na základe osobných odporúčaní niekoho iného a v mieste Vášho bydliska. Preto aj pri vyhľadávaní cez google – napr. zadaním výrazu „advokát Žilina„, „advokát Bratislava“ a pod. – si najskôr prečítajte jeho referencie.

Ako úrazom na svahu predchádzať

 • Majte lyžiarsky výstroj na mieru
 • Udržiavajte výstroj v bezchybnom stave
 • Používajte bezpečnostné prvky – prilbu, chránič chrbta,…
 • Nepreceňujte svoje sily a lyžiarske schopnosti
 • Na fyzickú záťaž na svahu vopred pripravte svoje telo tréningom
 • Pred samotnou lyžovačkou sa rozcvičte
 • Berte ohľad na ostatných lyžiarov
 • Počas lyžovania sa vyhýbajte alkoholu a omamným látkam
 • Dodržiavajte pokyny a odporúčania lyžiarskeho strediska
 • Zohľadnite poveternostné podmienky a stav zjazdovky
 • Pohybujte sa na vyznačených tratiach určených pre daný typ lyžovania
 • Dodržiavajte „Biely kódex FIS“

Inzercia

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom