Ministerstvo financií chce nahradiť odvod v rámci neživotného poistenia daňou z poistenia

Poistenie
Ilustračné foto. fantasista/FreeDigitalPhotos.net

Nová daň by mala mať sedem sadzieb, a to od 0 % pri vybraných odvetviach životného poistenia až po 18-percentnú sadzbu pri poistení luxusných lodí a lietadiel používaných na rekreačné účely.

Ministerstvo financií SR (MF), ktoré ešte na jeseň minulého roka informovalo, že plánuje nahradiť súčasný osempercentný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia daňou z poistných odvetví, už spresnilo detaily tohto zámeru. V medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnilo návrh zákona o dani z poistenia. Daň z poistenia bude mať charakter nepriamej dane. Nová daň by mala mať sedem sadzieb, a to od 0 % pri vybraných odvetviach životného poistenia až po 18-percentnú sadzbu pri poistení luxusných lodí a lietadiel používaných na rekreačné účely. Účinnosť zákona sa predpokladá od 1. októbra 2018.

Nakoľko sa navrhovanou daňou nahrádza najmä existujúci osempercentný odvod časti poistného v odvetví neživotného poistenia, ministerstvo navrhuje na väčšinu odvetví neživotného poistenia uplatňovať sadzbu dane 8 %. Pre určité špecifické odvetvia neživotného poistenia sa navrhuje iná sadzba. Napríklad sadzba dane 4 % sa navrhuje pre poistenie úrazu a choroby, ktoré má sociálny rozmer a kompenzuje výpadok príjmu z dôvodu zmeny zdravotného stavu.

V odvetviach životného poistenia sa navrhuje uplatňovať nižšia sadzba dane, a to 2 % a 3 %. “Vyššia trojpercentná sadzba dane sa slovenských klientov poisťovní nedotkne, nakoľko sa vzťahuje na druhy poistenia, ktoré na Slovensku nie sú využívané,“ uviedlo ministerstvo financií. Z dôvodu, aby daňou z poistenia nebolo zaťažené dôchodkové poistenie, navrhuje sa oslobodenie od dane pre produkty životného poistenia poskytované v rámci výplatnej fázy druhého a tretieho piliera dôchodkového zabezpečenia.

Budú poistky drahšie?

Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Peter Goliaš nepovažuje za správne, ak vláda zavádza nové dane, keď sa jej rekordne zvyšujú príjmy do rozpočtu. “Na druhej strane, doterajší odvod z neživotného poistenia bol nesystémový, preto je lepšie, keď bude teraz nahradený daňou. Ešte lepšie by ale bolo, keby ho vláda zrušila bez náhrady. Nová daň sa dotkne starých aj nových zmlúv, prejaví sa teda v drahších poistkách, ktoré v konečnom dôsledku zaplatia klienti poisťovní,“ uviedol Goliaš.

Ministerstvo financií však nevidí dôvod na zvyšovanie cien poistenia, nakoľko vo väčšine oblastí sa odvod podľa rezortu nahrádza daňou v rovnakej výške. Poisťovne by preto nemali podľa ministerstva z tohto titulu zvyšovať ceny poistenia. “Okrem toho, klienti si môžu vybrať poisťovňu, ktorá im ponúkne najlepšie podmienky a ktorá nepremietne daň do zvýšenia cien,” uviedlo ministerstvo. Rezort financií zastáva názor, že poisťovne majú niekoľko možností ako naopak svoje ceny ešte znížiť, či už znížením zisku, optimalizáciou svojej činnosti alebo znížením nákladov.

Návrh zaviesť daň z poistenia vníma finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik ako chybný krok, ktorý zníži už aj tak slabú poistnú ochranu Slovákov a vystaví ich rizikám. “Štát namiesto toho, aby ľudí motivoval chrániť sa poistením a podporoval ich zodpovedný prístup, ich od poistenia ešte viac odradí. Slováci sú cenovo senzitívni, veľmi citlivo reagujú na zvyšovanie cien. Preto je takmer isté, že sa budú menej poisťovať,“ povedal Búlik.

Navyše, v tomto prípade za drahšie poistenie nedostanú klienti podľa Búlika nič navyše, pretože navýšenú cenu zinkasuje štát. Štát si pritom podľa Búlika neuvedomuje, že na okamžitý príjem z dane môže zásadne doplatiť. “Ak sa menej ľudí bude chrániť pred vážnymi situáciami poistením, bude viac Slovákov, ktorí prídu o strechu nad hlavou a spadnú do sociálnej siete. Štát sa o nich bude musieť postarať, čo ho bude stáť výdavky navyše. Ekonomicky rozumnejšie by bolo podporiť životné poistenie napríklad daňovým odpočtom, čím by väčšiu časť rizika niesli poisťovne,“ skonštatoval Búlik.

Pôvodný odvod sa ukázal ako nesystémový

Dôvodom návrhu je podľa rezortu financií to, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia zavedený od 1. januára 2017 je nesystémovým a neefektívnym opatrením. Spôsobuje podľa ministerstva aplikačné problémy poisťovniam a rozdielne zaobchádzanie v súvislosti s odvodom z prijatého poistenia na základe poistných zmlúv uzatvorených pred 1. januárom 2017 a po 1. januári 2017. Ďalším dôvodom je podľa ministerstva skutočnosť, že takáto nepriama daň predstavuje štandard pre zdaňovanie poisťovacích služieb používaný v Európskej únii. Túto daň v Európskej únii uplatňuje podľa ministerstva väčšina členských štátov, a to z dôvodu, že poisťovacie služby sú v Európskej únii na základe eurosmernice o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty oslobodené od dane z pridanej hodnoty.

Zásadný problém vznikne podľa Búlika v životnom poistení. Slováci sa zadlžujú najrýchlejšie v Európe, ale zďaleka nie každý si svoju schopnosť splácať úver chráni poistením. “V tejto situácii neobstojí argument ministerstva, že poistenie je zaťažené daňou vo väčšine európskych štátov. V životnom poistení už teraz každoročne klesá technický predpis poistného, a to napriek tomu, že objem úverov na bývanie sa za posledné roky zdvojnásobil. Pritom poistných udalostí je stále viac,“ dodal Búlik.

Návrh sa nepáči ani samotným poisťovniam

Daň z poistného, resp. súčasnú podobu návrhu nepodporuje ani Slovenská asociácia poisťovní. Na základe predbežnej konzultácie poisťovne očakávali, že daň sa bude týkať iba neživotného poistenia, bude podľa možností jednotná a čo najmenej administratívne náročná. Daň z poistného nemala byť podľa asociácie súčasťou poistného, ale mala byť vypočítaná z poistného ako samostatný nárok štátu a prirátaná k celkovej sume poistného, pričom zákon mal uložiť povinnosť klientovi platiť túto daň poisťovni spolu s poistným. Poisťovňa mala mať podľa asociácie iba úlohu výbercu dane. Takéto riešene by nemalo podľa poisťovní vplyv na profitabilitu už existujúcich poistných zmlúv.

Zverejnený návrh však podľa poisťovní uvažuje s daňou, ktorú má zaplatiť poisťovňa. Z návrhu zákona nie je podľa nich jasné, na koho ťarchu sa má daň zaplatiť, či klienta alebo poisťovne. Rovnako nie je podľa asociácie zrejmé, či pri zmluvách uzatvorených pred účinnosťou zákona môže poisťovňa bez dohody s klientom navýšiť poistné o novú daň, a teda ťarchu dane bude znášať klient.

Nepriaznivou novinkou v návrhu zákona je podľa poisťovní rozšírenie dane aj na životné poistenie. “Daň z poistenia uvalenú na životné poistenia považujeme za absurdnú už aj v kontexte toho, že toto poistenie by bolo zdanené trikrát. Občan si kupuje poistenie zo zdanených peňazí, výnos z tohto poistenia je zaťažený daňou z príjmu a po novom by mal znášať aj daň z poistného,“ argumentuje Jozefína Žáková, generálna riaditeľka poistnej asociácie.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom