Nad ktorými druhmi poistenia uvažovať, ak ste podnikateľ?

Jen theodore qrtlpwrlxxi unsplash.jpg

Nebudeme sa venovať rôznym klasifikáciám poistenia ani zákonnému poisteniu, ktoré hradíte v podobe odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Zameriame sa skôr na vykrytie špecifických rizík, s ktorými sa ako podnikateľ stretávate v súvislosti s vykonávanou činnosťou alebo oborom vášho podnikania. Pokiaľ sa na riziká spojené s vašim podnikaním nevzťahuje povinné zmluvné poistenie, môžete ich zabezpečiť komerčným poistením. Avšak v oboch prípadoch by poistenie malo byť nastavené tak, aby vám v dostatočnej miere nahradilo náklady spojené s eventuálnou škodovou udalosťou. Poistiť sa dá majetok a/alebo zodpovednosť za škodu (finančnú, na zdraví, na majetku), ktorú spôsobíte inej osobe.

Podnikáte v stavebníctve? Ste developer, máte firmu, ktorá dodáva na trh montované domy, prípadne prenajímate lešenia vrátane ich montáže? Podľa štatistík je stavebníctvo jedno z odvetví, v ktorom sa nehody stávajú najčastejšie. Nemusia vždy končiť smrťou či zrútením domu, no pokiaľ nemáte vhodné poistenie, pre váš podnik môžu byť likvidačné aj škody menšieho rozsahu. A preto by ste mali uvažovať nad stavebno-montážnym poistením!

Stavebno-montážne poistenie

Pri stavebno-montážnom poistení sa často stretávame s variantom „all risk“, čiže sú poistené všetky riziká okrem tých, ktoré sú v zmluve alebo v poistných podmienkach uvedené ako výluky. Tento typ poistenia sa dá uzavrieť na konkrétne stavebné a montážne dielo, alebo formou rámcovej zmluvy s platnosťou na všetky diela realizované v určitom období. Dôležité: Subjekty podieľajúce na stavbe – developer, firma, ktorá stavbu alebo rekonštrukciu uskutočňuje a tiež jej subdodávatelia – by mali pri poistení spolupracovať, aby sa nestalo, že niektoré riziko bude poistené viacnásobne a niektoré vôbec. V prípade lešení môže ísť napr. o poistenie kryjúce škody na lešenárskej konštrukcii spôsobené jej prevozom na stavenisko a/alebo kryjúce škody na okolitom majetku a cudzom zdraví, ktoré by vznikli nesprávnou montážou a následným zrútením lešenia, alebo ak by aj nespadlo priamo lešenie, ale ujma by nastala v dôsledku pádu nejakého predmetu umiestneného na lešení.

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Niektorým podnikateľom, ktorí vykonávajú činnosť na základe osobitných predpisov, vyplýva povinnosť uzavrieť poistenie profesijnej zodpovednosti zo zákona. Týka sa to napr. notárov, advokátov, znalcov, audítorov, tlmočníkov, účtovníkov, daňových poradcov, autorizovaných stavebných inžinierov, architektov, statikov a lekárov, ale odporúča sa aj iným slobodným povolaniam, hlavne živnostníkom podnikajúcim v IT sektore. K hlavným rizikám spomenutých profesií patrí možnosť, že v prípade pochybenia bude voči nim podaná žaloba. Z tohto dôvodu poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone profesie kryje aj náhradu nákladov súvisiacich s právnou ochranou a uplatnenými nárokmi voči poistenému.

Agent Giving Best Insurance Advice To Couple

Čo môže zahŕňať poistenie majetku?

Proti živelným rizikám, krádeži alebo vandalizmu si môžete poistiť jednak nehnuteľnosť (výrobné haly, polyfunkčné budovy, predajňu,…), jednak hnuteľný majetok, vstupujúci do poistenia jednotlivo alebo ako súbor v jednej poistnej sume (napr. všetky hnuteľné veci vedené v účtovníctve daného subjektu vrátane zásob). Poistenie majetku sa tiež môže vzťahovať na cudzie veci užívané v rámci dlhodobého prenájmu (budova, auto, stroje, náradie,…) a veci prevzaté. Čo si pod prevzatými vecami predstaviť? Ak ste napríklad majiteľom obchodíku, v ktorom predávate rybárske potreby, no zároveň poskytujete servis a údržbu rybárskeho náčinia, tak prevzatou vecou je rybársky prút alebo signalizátor záberu, ktorý vám bol zverený na opravu.

Na toto pozor pri posielaní balíkov!

V prípade, že okrem kamennej predajne prevádzkujete aj eshop, máte navyše starosť s doručovaním tovaru zákazníkom v rámci krajiny a do zahraničia. Odosielaný tovar najlepšie ochránite poistením balíka. Do určitej hodnoty zásielky majú kuriérske spoločnosti toto poistenie zahrnuté v prepravnej sadzbe, no ak sa v balíku nachádzajú nielen rybárske háčiky a návnady, ale aj kvalitný navijak, zateplené rybárske oblečenie, bivak a stojan na udice, potom jeho hodnota túto hranicu určite prekračuje. Vtedy je nutné si k prepravnej sadzbe doplatiť za pripoistenie.

Poistenie pohľadávok

Internetový obchod umožňuje obchodovanie s celým svetom, preto je riziko, že za dodaný tovar nedostanete zaplatené pomerne vysoké a vymáhanie peňazí je značne komplikované. Najzdĺhavejšia a často nie veľmi úspešná cesta, ako sa dostať k svojim peniazom, je dať dlžníka na súd. Z praktických dôvodov si vášho zástupcu v súdnom procese hľadajte vo vašom okolí, napr. heslovite cez internetový vyhľadávač „advokát Žilina„, „advokát Bratislava“ a pod., ale viac ako na lokalitu sa sústreďte na jeho skúsenosti a schopnosti. Náš malý tip: Radšej vyžadujte od zákazníkov platbu vopred, alebo využite výhody dobierky, alebo riziko neuhradených faktúr vykryte poistením pohľadávok.

Inzercia

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom