Obchody s akciami na BCPB dosiahli za mesiac iba 1 mil. eur.

BCPB obchodovanie
Ilustračné foto SITA/Marián Peiger

Majetkové cenné papiere domácich spoločností boli v júni predmetom kúpy a predaja v 118 transakciách.

V júni sa na bratislavskej burze uzavreli obchody v sume 480,3 mil. eur. V sledovanom období sa pritom počas 22 pracovných dní realizovalo 467 transakcií, v rámci ktorých sa zobchodovalo 437,3 mil. kusov cenných papierov. V medziročnom porovnaní klesol počet transakcií o 51,9 %, počet zobchodovaných cenných papierov sa znížil o 41,8 % a dosiahnutý finančný objem zaznamenal pokles o 43,3 %. Medzimesačne počet zobchodovaných cenných papierov narástol o 10,9 %, celkový finančný objem stúpol o 7,1 % a počet transakcií sa znížil o 27,4 %.

Ako ďalej informuje Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB), majetkové cenné papiere domácich spoločností boli predmetom kúpy a predaja v 118 transakciách, v rámci ktorých sa zobchodovalo 17,2 tis. kusov akcií vo finančnom objeme 1 mil. eur. Oproti máju to znamenalo nárast dosiahnutého finančného objemu obchodov s akciami o 77,2 %, rast počtu zobchodovaných cenných papierov rovnako o 77,2 % a počet uskutočnených transakcií zaznamenal pokles o 19,7 %.
Trhová kapitalizácia rástla
Trhová kapitalizácia akcií k poslednému obchodnému dňu júna zaznamenala medzimesačný rast o 2,7 % na úroveň 4,514 mld. eur. Reálna časť pripadajúca na emisie, ktoré majú v histórii aspoň jednu trhovú cenu, s výnimkou podielových listov, medzimesačne vzrástla o 2,8 % na 4,451 mld. eur a podieľala sa 98,6 % na celkovej kapitalizácii akciového trhu. Trhová kapitalizácia emisií akcií umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov zaznamenala od konca mája 5,7-percentný rast na hodnotu 2,284 mld. eur.

Slovenský akciový index SAX uzatváral jún na úrovni 328,84 bodu, čo predstavovalo 8,1-percentný medzimesačný rast a 5,2-percentný medziročný rast. Mesačné maximum 328,84 bodu dosiahol SAX 30. júna a mesačné minimum 306,92 bodu nadobudol svojou hodnotou z 1. júna.
Naďalej dominujú dlhopisy
Dlhodobé trendy z bratislavskej burzy sa pritom potvrdili aj v júni, keď až 99,8 % celkového objemu obchodov na burze tvorili transakcie s dlhopismi. Objem obchodov s dlhovými cennými papiermi pritom v šiestom mesiaci roka dosiahol 479 mil. eur, keď sa uskutočnilo 349 transakcií s dlhopismi v rámci ktorých sa zobchodovalo 437,2 mil. kusov cenných papierov. 

V porovnaní s májom to predstavovalo pokles počtu transakcií o 29,6 %, rast počtu zobchodovaných dlhových cenných papierov o 10,9 % a rast dosiahnutého finančného objemu o takmer 7 %. Na medziročnej báze to predstavovalo pokles počtu transakcií o 54 %, pri poklese počtu zobchodovaných cenných papierov o 41,8 % a poklese dosiahnutého finančného objemu o 43,3 %.
Prevahu majú priame obchody
Rovnako ako v minulých mesiacoch, aj v sledovanom mesiaci mali v obchodovaní s dlhopismi prevahu priame obchody, s finančným objemom vo výške 474 mil. eur, nad kurzotvornými obchodmi s objemom 4,8 mil. eur.

Trhová kapitalizácia dlhopisov k poslednému obchodnému dňu júna dosiahla hodnotu 42,474 mld. eur, čo predstavovalo 0,9-percentný medzimesačný rast. Trhová kapitalizácia emisií dlhopisov umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov stúpla od konca predchádzajúceho mesiaca o 1 % na hodnotu 36,935 mld. eur.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie BCPB Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.