Pandémiu má zopár komerčných poisťovní vo výlukách

Zdravotníctvo, choroba, muž
Foto: ilustračné, thinkstockphotos.com

Ak sa niekto nakazil koronavírusom a chcel by požiadať poisťovňu o finančné plnenie v rámci životného poistenia, alebo pozostalí v prípade smrti poisteného, treba si dať pozor na výluky. Výluka znamená, že ak by klient ochorel alebo zomrel na následky toho, čo má poisťovňa uvedené vo výlukách, nárok na poistné plnenie by nemal klient a ani pozostalí.

V zásade však podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika platí, že takmer všetky poisťovne pri pandémii vyplácajú z dôležitých rizík ako sú smrť, práceneschopnosť, či hospitalizácia, plnenie. No podľa riaditeľky pre životné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Miroslavy Holičovej poisťovne môžu krátiť plnenie, ak nakazený nedodrží pravidlá.

Situáciu analyzujú

Výluku v prípade vzniku pandémie, teda stavu, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia, má napríklad Wüstenrot poisťovňa. Napriek tomu avizovala, že bude pristupovať pri plnení individuálne.

„Pre zmluvy životného poistenia, uzatvorených po 1. januári 2007, je riziko epidémie a pandémie vylúčené z poistného plnenia. Po zohľadnení vážnosti situácie sa spoločnosť Wüstenrot, prihliadnuc na svoju rolu v oblasti spoločenskej zodpovednosti a svojej pro-klientskej orientácie, rozhodla v dohľadnom čase publikovať správu, ktorá definuje rozsah krytia rizík spojených s ochorením COVID-19,“ povedal riaditeľ Úseku marketingu a komunikácie vo Wüstenrot poisťovni Lukáš Bertók.

V súčasnej situácii, keď pandémia ohrozuje prakticky každého a všetky ostatné poisťovne v najdôležitejších rizikách kryjú poistné udalosti spôsobené koronavírusom, Búlik očakáva, že túto výluku poisťovňa Wüstenrot prehodnotí a zruší. Výluku pandémie má však v poistných podmienkach aj poisťovňa Novis. „Situáciu analyzujeme a nie je vylúčené, že túto výluku neuplatníme,“ uviedla v reakcii poisťovňa Novis.

Klauzula v podmienkach

Niektoré poisťovne, napríklad aj poisťovňa Wüstenrot, majú vo svojich poistných podmienkach podľa Búlika uvedenú klauzulu, že nie sú povinné poskytnúť plnenie okrem iného v príčinnej súvislosti s epidémiou a pandémiou.

„Príčinná súvislosť explicitne hovorí, že sa poistná udalosť stala v dôsledku konkrétnych vážnych udalostí. Sem patria vojnové konflikty, nepokoje, štrajky, terorizmus, ale aj zásah tzv. vyššej moci, ako aj epidémia či pandémia. Vo všeobecnosti to znamená, že ak došlo napríklad k úrazu alebo inému poraneniu v súvislosti s popísanými udalosťami, poisťovňa nie je povinná preplatiť vzniknutú škodu,“ vysvetľuje Búlik.

Necestujte

Pre poisteného to znamená, že by sa mal v prvom rade vyhnúť cestám do oblastí, ktoré slovenské ministerstvo zahraničia označilo za rizikové a teda odporúča zvážiť cestu. Je to druhý stupeň štvordielnej stupnice cestovných odporúčaní rezortu zahraničných vecí. Taktiež by sa mali vyhnúť cestám do oblastí, kde je podľa všeobecne dostupných informácií konflikt, či vyhlásený stav epidémie alebo pandémie.

„Ak človek napriek týmto informáciám cestuje do takejto krajiny, je tým splnená základná podmienka pre odmietnutie poistného plnenia zo strany poisťovne. Naopak, ak sa situácia zmenila až počas pobytu a majiteľ poistenia vyvinul úsilie na opustenie krajiny, je na posúdení poisťovne, či plnenie zamietne alebo kráti. Zo skúsenosti vo väčšine prípadov poisťovne za týchto okolností náhradu škody vyplácajú,“ hovorí Búlik.

Nepodceňujte nariadenia

Poisťovne však podľa Holičovej prísne dbajú na to, aby klienti dodržiavali všetky pravidlá a podmienky, ktoré nariadila vláda. A teda, aby klienti napríklad neochoreli vlastným pričinením.

„Keby ste napríklad podcenili situáciu, ktorá bola na Slovensku vyhlásená 12. marca 2020 a nedodržali by ste odporúčanú karanténu a vystavili by ste sa tak riziku (cestovali do zahraničia alebo napriek zákazu otvorili svoju prevádzku, atď.), v takomto prípade môže prísť ku kráteniu poistného plnenia,“ dodala Holičová.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Lukáš BertókMarián BúlikMiroslava Holičová
Firmy a inštitúcie FinGO.skNovisOVB Allfinanz SlovenskoWüstenrot poisťovňa