PMÚ schválil koncentráciu Arca Investments a firmy Finportal

Cover photo.jpg
Foto: Finportal


Protimonopolný úrad (PMÚ) SR ešte v druhej polovici decembra minulého roka schválil koncentráciu, ktorá sa týka získania spoločnej kontroly Arca Investments nad spoločnosťou Finportal. Podľa vyjadrení úradu koncentrácia nevzbudzuje obavy prekrytia aktivít v oblasti finančného sprostredkovania a ani v oblasti poskytovania realitných služieb. Úrad neidentifikoval, že by koncentrácia značne narušila hospodársku súťaž na trhu a teda dospel k záveru, že je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. „Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 9. januára 2020,“ informoval úrad.

Predseda predstavenstva Finportalu Rudolf Adam od spolupráce s finančnou skupinou očakáva intenzívny spoločný rast a dosiahnutie pozície jednotky na slovenskom sprostredkovateľskom trhu. Rovnako sa spojením otvárajú podľa neho aj široké možnosti spolupráce v Čechách. Výšku sumy transakcie, ktorá zodpovedá 50-percentnému podielu, sa po vzájomnej dohode zmluvné strany rozhodli nešpecifikovať. Podľa vyjadrenia člena predstavenstva Arca Investments Juraja Dvořáka je transakcia súčasťou dlhodobej stratégie rozvoja finančných služieb v rámci skupiny a podstatnou mierou prispieva ku komplexnosti poskytovania služieb finančného sprostredkovania klientom na slovenskom trhu.

O spoločnostiach:

Spoločnosť Finportal pôsobí v oblasti finančného sprostredkovania. Kontroluje aj dve dcérske spoločnosti. Ide o Finportal Reality, ktorá vykonáva realitnú činnosť. Súčasťou koncentrácie je aj Online Finance, ktorá prevádzkuje webový portál na porovnanie úverov na bývanie. Spoločnosť Finportal bola do Obchodného registra SR zapísaná koncom apríla 2010.

Spoločnosť Arca Investments patrí do skupiny Arca Capital. Tá sa na Slovensku zameriava na segmenty private equity a intenzívne rozvíja aj sektor finančných služieb. Základy skupiny siahajú do roku 1999. Spoločnosť riadi svoje aktivity na trhoch strednej a východnej Európy z Bratislavy a Prahy.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Arca Capital CEEArca InvestmentsFinportal