Po Nežnej revolúcii sa poistný trh rozvíjal pomaly

Poistenie
Ilustračné foto. fantasista/FreeDigitalPhotos.net


Po Nežnej revolúcii nebol poistný trh na Slovensku tak rozvinutý, ako je tomu v súčasnosti. Fungoval u nás monopol Slovenskej poisťovne a kapitál ovládali podľa Slovenskej asociácie poisťovní politici, čo sa na vývoji a prosperite dosť odrážalo. Pred rokom 1989 si politici občas ukrojili z rezervného fondu poisťovne a doplnili si tým výpadky v štátnom rozpočte. Po roku 1989 zase politicky dosadzované manažmenty investovali zdroje technických rezerv aj do aktivít, ktoré neboli vždy efektívne a v prospech poistených, resp. ich ukladali do bánk, ktoré neboli celkom dôveryhodné.

Začiatkom deväťdesiatych rokov na Slovensku pôsobilo päť poisťovní. Monopol Slovenskej poisťovne padol v roku 1991, kedy bolo umožnené podnikanie v poisťovníctve aj ďalším subjektom. Mali pritom rôzny právny status. Slovenská poisťovňa už bola akciovou spoločnosťou, rovnako aj Česká pojišťovna (neskôr zlúčená s Generali) a Otčina (neskôr pôsobiaca ako Uniqa). Kooperativa mala osobitný štatút družstevnej poisťovne a jediným štátnym podnikom bola poisťovňa Istota (neskôr Union), ktorá vznikla odčlenením jedného zo závodov Slovenskej poisťovne. Okrem toho na trhu pôsobil aj Pohrebný spolok Beliar.

Vplyv európskej regulácie

Slovenské poisťovníctvo sa definitívne osamostatnilo od vplyvov českého poisťovníctva až v roku 1993. Spoločné s Českom sme však mali to, že v rámci aproximácie práva pred vstupom do Európskej únie sa museli obe národné regulácie prispôsobiť tej európskej. Na Slovensku to podľa Slovenskej asociácie poisťovní znamenalo, že všetky poisťovne museli mať iba štatút akciovej spoločnosti. Povolenie na podnikanie vydávalo najprv Ministerstvo financií SR, neskôr Úrad pre finančný trh a nakoniec túto povoľovaciu a zároveň dohľadovú funkciu prevzala Národná banka Slovenska.

V roku 2003 bola Slovenská poisťovňa sprivatizovaná a stala sa súčasťou nadnárodnej spoločnosti Allianz. Rok predtým sa demonopolizovalo poistenie zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel, čo znamenalo podľa Slovenskej asociácie poisťovní definitívne otvorenie slovenského poistného trhu.

Pre slovenské poisťovníctvo bol kľúčovým vstup do Európskej únie v roku 2004 a transpozícia smernice Solvency II. Slovensko sa stalo súčasťou otvoreného európskeho trhu so všetkými výhodami aj nevýhodami. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 14 poisťovní so sídlom na území SR, 21 pobočiek poisťovní z iného členského štátu a viac ako 650 poisťovní z iných členských štátov na základe práva voľného poskytovania služieb. A iba jedna aktívna poisťovňa so slovenskou licenciou s trhovým podielom 0,62 % reprezentuje slovenský kapitál.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Slovenská asociácia poisťovní