Poberáte dôchodok zo zahraničia? Sociálna poisťovňa zverejnila termín oznámenia sumy penzie

Dôchodca, dôchodok, dôchodkyňa
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Sociálna poisťovňa tento rok vyplatí dôchodcom trinásty dôchodok už júli tohto roka. Pre dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, v predstihu pripravila elektronický formulár na oznamovanie sumy dôchodku z cudziny.

Ak dôchodca poberá dôchodok aj od platiteľa dôchodku so sídlom v zahraničí, sumu tohto dôchodku je potrebné Sociálnej poisťovni oznámiť do 5. júna tohto roka. Poisťovňa na to upozornila v tlačovej správe.

Vyplatenie bez osobitnej žiadosti

Na oznámenie sumy dôchodku poberanej zo zahraničia môže penzista využiť elektronický formulár Oznamovanie dôchodku zo zahraničia, ktorý je už v súčasnosti dostupný na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Po zapísaní základných identifikačných údajov dôchodcu do príslušných častí e-formulára treba uviesť údaje o dôchodku z cudziny a e-formulár odoslať Sociálnej poisťovni.

Sociálna poisťovňa vyplatí trinásty dôchodok dôchodcom automaticky, bez osobitnej žiadosti. Dostanú ho spolu s dôchodkom tí seniori, ktorí budú mať v júli tohto roka nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Pôjde o viac ako 1,44 milióna poberateľov dôchodkov.

O tohtoročnej skoršej výplate trinásteho dôchodku a jej posune z novembrového na júlový termín rozhodla v stredu Národná rada SR. Príslušný zákon ešte čaká na podpis prezidentky SR a publikovanie v Zbierke zákonov.

Maximálna výška 300 eur

Suma trinásteho dôchodku predstavuje od 50 eur do 300 eur. Trinástu penziu v maximálnej výške 300 eur dostávajú tí poberatelia dôchodku, ktorých dôchodok nepresahuje výšku životného minima. Aktuálne ide o sumu 218,06 eura, od júla by sa však mala suma životného minima zvýšiť. Výška trinástej penzie sa počíta podľa zákonom stanoveného vzorca.

Čím je mesačný dôchodok vyšší, tým je trinásta penzia nižšia. Penzisti s najvyššími dôchodkami dostávajú trinástu penziu v sume 50 eur. V novembri minulého roka išlo o tých dôchodcov, ktorých penzia presiahla 912,50 eura.

Výdavky na vyplácanie trinástych dôchodkov podľa ministerstva práce a sociálnych vecí dosiahnu približne 301,2 milióna eur. Pri predpokladanom počte 1,44 milióna poberateľov dôchodkových dávok suma trinásteho dôchodku dosiahne v priemere 210 eur.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Národná rada SRSociálna poisťovňa