Poistný sektor zaznamenal dva trendy, prevláda v ňom zlučovanie poisťovní a transformácia na pobočky

Union
Foto: Union

V slovenskom poistnom sektore už dlhší čas možno pozorovať dva trendy s dosahom na štruktúru trhu. Prvým je zlučovanie poisťovní, druhým transformácia domácich poisťovní na pobočky z iných členských štátov. Počas roka 2021 sa oba trendy prehĺbili. V prvom rade ide o zlúčenie dvoch slovenských poisťovní Union a Poštovej poisťovne.

Riziko zvyšovania koncentrácie trhu sa však zmiernilo vznikom jednej novej životnej poisťovne Partners. V oblasti transformácie domácich poisťovní na pobočky boli v roku 2021 až dva prípady, a to Generali a Uniqa. Ako ďalej upozorňuje Národná banka Slovenska, pobočky len v obmedzenej miere podliehajú jej dohľadu.

Rástla solventnosť sektora

Zisk poistného trhu v prvom polroku medziročne vzrástol o 24 percent. Popri zvýšenom hospodárskom výsledku rástla aj solventnosť sektora. Najvýraznejší príspevok k hospodárskemu výsledku malo neživotné poistenie, keď poistné rástlo a náklady klesali.

Predpísané poistné v neživotnom poistení k júnu 2021 vzrástlo o 2,6 percent, podobne ako v prechádzajúcom období. Poistenie motorových vozidiel kopírovalo hlavný trend, poistenie majetku, naopak, akcelerovalo medziročný rast až na 5,8 percent. Menšie odvetvia rástli len mierne.

Objem životného poistenia poklesol

Životné poistenie prispievalo k rastu zisku nielen výnosom z investícií, ale aj samotnou poistnou činnosťou. Finančný výsledok dosiahol jednu z najlepších hodnôt za uplynulé štyri roky, a to napriek prostrediu nízkych úrokových sadzieb a pandémii COVID-19. Aj bez neho by však životné poistenie skončilo podľa národnej banky v čiernych číslach zásluhou opakovane kladného technického výsledku.

Z dlhodobého pohľadu objem životného poistenia klesá. Jeho medziročný úbytok sa síce zmiernil, ale len na úroveň rokov 2018 a 2019. Najhlbší pokles zaznamenalo opäť klasické životné poistenie, ktoré tvorí takmer dve tretiny celého životného poistenia. Naopak, investičné životné poistenie obnovilo mierne kladný rast poistného. Najúspešnejšie bolo zdravotné poistenie, hoci podstatne miernejšie než v roku 2020.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie Generali PoisťovňaNárodná banka SlovenskaPartners poisťovňaPoisťovňa UniqaPoštová poisťovňaUnion poisťovňa