Poisťovne čaká pravdepodobne stagnácia, niektoré môžu opustiť trh

Euro, sporenie, peniaze, bankovky, mince kalkulačka
Ilustračné foto. pixabay.com

Je možné očakávať ďalšie zmenšovanie sektora a odchod poisťovní zo Slovenska alebo ich zmenu na pobočky.

Poistný sektor v tomto roku pravdepodobne čaká stagnácia hrubého predpísaného poistného a zisku poisťovní. Zároveň je podľa vyjadrení Poštovej poisťovne možné očakávať ďalšie zmenšovanie sektora a odchod poisťovní zo Slovenska alebo ich zmenu na pobočky. Generálny riaditeľ Uniqa poisťovne Martin Žáček predpokladá, že porastie predpísané poistné v oblasti autopoistenia.

Predpis poistného v rámci poistenia vozidiel stúpne podľa Žáčka v dôsledku nárastu poistných plnení, na ktoré budú musieť poisťovne reagovať pri tarifikácii svojich produktov. Do cien opráv aj škôd na zdraví sa totiž podľa neho premietajú rastúce mzdy v ekonomike. „Aj v roku 2019 očakávame, že bude pokračovať trend rastu poistného v rizikovom životnom poistení a v poistení domácnosti a rodinných domov. Preto má v týchto segmentoch slovenský trh ešte čo doháňať,“ povedal Žáček.

Vplyv regulácie

Poistný trh bude aj v roku 2019 ovplyvnený veľkým regulovaním sektora. Na rozdiel od roka 2018 však ide podľa Poštovej poisťovne väčšinou o regulácie čisto lokálne, pripravované na národnej úrovni. Ide o medializovanú daň z poistenia ale aj napríklad novelu Občianskeho zákonníka, reguláciu odkupnej hodnoty v poistení alebo ďalší formulár o zložkách poistného. „Aký je príspevok týchto regulácií pre zlepšenie služieb klientom, pre sektor alebo štát je veľmi diskutabilné,“ uviedla Poštová poisťovňa.

Na segment neživotného poistenia od začiatku tohto roka vplýva osempercentná daň z neživotného poistenia. „Jej zavedenie môže mať negatívny dopad na záujem ľudí o poistenie, pritom Slováci sú na tom z hľadiska poistenosti stále výrazne horšie ako vyspelá Európa,“ povedala hovorkyňa Generali Poisťovne Katarína Kukurová. Stále častejšie sme podľa nej svedkami nečakaného zásahu prírodných živlov, no napriek tomu nemá väčšina Slovákov svoj majetok poistený a nedá sa očakávať, že nová daň túto situáciu zlepší. „Očakávame taktiež znížený záujem o poistenie najmä v prípade produktov, kde je citlivosť klientov na cenu vyššia, ako je napríklad havarijné poistenie na staršie autá,“ doplnila Kukurová.

Menili sa informačné systémy

Zavedenie osempercentnej dane pre Generali znamenalo rozsiahlu implementáciu zmien v každej oblasti, kde poisťovňa pracuje so sumou poistného za neživotné poistenie. Išlo podľa Kukurovej o náročný proces, ktorý zasiahol celú firmu a vyžiadal si aj nemalé finančné investície, napríklad vo forme dodatočných nákladov pri zmenách informačných systémov. „Podľa nášho názoru ide o nesystémové opatrenie s dlhodobým negatívnym dopadom na sektor neživotného poistenia, a to tak z pohľadu klientov, ako aj z pohľadu poisťovní,“ uviedla Kukurová.

V segmente životného poistenia očakáva Generali rast len minimálny a aj to najmä vďaka pripoisteniam. Naďalej očakáva mierny rast predaja rizikového životného poistenia a naopak postupujúci útlm investičného životného poistenia. „V oblasti životného poistenia tiež očakávame, že prídu impulzy na riešenie demografickej krízy a krízy v poskytovaní zdravotných služieb, kde poisťovne vedia prispieť produktmi na zabezpečenie ľudí v dôchodkovom veku a veľmi vysokom veku a v doplnkovom zdravotnom poistení,“ dodala Kukurová.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom