Pomoc v hmotnej núdzi bude adresnejšia a efektívnejšia, sľubuje minister Krajniak

Peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi by sa mali zmeniť tak, aby bola pomoc adresnejšia, efektívnejšia a aby mala motivačný efekt vymaniť sa z hmotnej núdze.

Ľahší prístup k hmotnej núdzi

Osobitný príspevok by sa mal vyčleniť zo systému pomoci v hmotnej núdzi. Zmeniť by sa tiež mala výška a štruktúra dávky v hmotnej núdzi, ako aj výška a podmienky poskytovania jednotlivých príspevkov.

Uvádza sa to v predbežnej informácii k návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú rezort práce a sociálnych vecí predložil do pripomienkového konania.

Samotný návrh na novelizáciu zákona o pomoci v hmotnej núdzi by mal rezort práce a sociálnych vecí predložiť na pripomienkovanie v júli tohto roka.

„Návrh zvýši mieru ochrany poskytovanej niektorým osobám a taktiež sa zameriava na zjednodušenie postupov a uľahčenie prístupu k pomoci v hmotnej núdzi pre niektoré osoby,“ tvrdí ministerstvo práce.

Pripravované zmeny zahŕňajú aj niektoré odporúčania odbornej verejnosti vyplývajúce napríklad z revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Neadekvátna výška finančnej pomoci

Ako upozorňuje rezort práce, dávka v hmotnej núdzi sa medzi rokmi 2010 až 2018 neupravovala. „Na neadekvátnosť výšky dávky v hmotnej núdzi, najmä pri mnohodetných rodinách, z hľadiska účelu dávky dlhodobo upozorňuje široká odborná verejnosť ako aj subjekty pracujúce s najohrozenejšími skupinami obyvateľstva,“ uviedlo ministerstvo.

Niektoré domácnosti, ktoré si z objektívnych dôvodov nemôžu riešiť svoju hmotnú núdzu predajom alebo správou majetku a tak prichádzajú o možnosť, aby im štát priznal pomoc v hmotnej núdzi.

Ide najmä o prípady, kedy napríklad nehnuteľnosť podlieha exekúcii a nemožno s ňou nakladať bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora, alebo keď osoba vlastní viaceré staré motorové vozidlá, ktorých sa vzhľadom na poplatky za zošrotovanie vozidla nevie „zbaviť“, pričom hodnota takýchto motorových vozidiel je minimálna.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR