PORADŇA: Letné pneumatiky v zime sú riziko. Ako je to s poistením?

Poistenie, PZP, auto, sneh, zima
Ilustračné foto. SITA/Diana Černáková

Poisťovne zvyčajne pneumatiky veľmi neskúmajú, ale môžu tak urobiť.

K vzniku dopravnej nehody môže výrazne prispieť aj podcenenie stavu vozovky a neprezuté letné pneumatiky. Odborníci z Allianz – Slovenskej poisťovne tvrdia, že hneď, ako teploty klesnú pod sedem stupňov celzia, je potrebné pneumatiky prezuť na zimné. Na Slovensku je používanie zimných pneumatík povinné od 15. novembra do 31. marca, pokiaľ je na vozovke súvislá snehová alebo ľadová vrstva. V opačnom prípade sa vodiči vystavujú riziku dopravnej nehody a pokuty od polície.

Zimné pneumatiky sú svojím osobitným dezénom a gumenou zmesou na zimných cestách podstatne bezpečnejšie než letné, ktorých brzdná dráha na snehu a ľade je dlhšia minimálne o 20 %. Napríklad, už pri rýchlosti 50 kilometrov za hodinu sa vozidlo so zimnými pneumatikami pri brzdení zastaví pred priechodom pre chodcov, s letnými však až 8 metrov za ním. Letné pneumatiky sú v zime nebezpečné aj na suchých cestách. Letné pneumatiky sú v dôsledku nízkej teploty príliš tvrdé.
Postup poisťovní
Na to, aby si poisťovňa Kooperativa uplatnila zníženie poistného plnenia alebo regres, musí mať zdokumentované v policajnej správe, že letné pneumatiky na aute boli priamou príčinou dopravnej nehody. „Takýto prípad sme nemali ani pri povinnom zmluvnom poistení ani pri havarijnom poistení. Na to, aby letné pneumatiky boli dôvodom nevyhovujúcej technickej spôsobilosti auta, musela by byť podľa zákona na ceste súvislá vrstva snehu alebo ľadu, čo je v našich podmienkach v zime iba v horách, aj to zriedkavo,“ skonštatovala hovorkyňa poisťovne Kooperativa Miriam Fuňová.

Kooperativa problematiku letných gúm v zime presne definuje takto: „Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak spôsobil škodu motorovým vozidlom, ktorého technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na používanie v premávke na pozemných komunikáciách, pričom je dôležité, že tento stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou.“
Vodič vystavuje riziku aj ostatných
V prípade, ak klient Allianz – Slovenskej poisťovne na letných pneumatikách spôsobí nehodu, poisťovňa si pri takýchto škodách zväčša neuplatňuje zníženie poistného plnenia. „Treba si však uvedomiť, že takouto bezohľadnosťou vodiči neohrozujú len seba, ale aj bezpečnosť a životy spolujazdcov a ostatných účastníkov cestnej premávky,“ upozorňuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz – Slovenskej poisťovne Jozef Hrdý.

V havarijnom poistení je poisťovňa Allianz oprávnená primerane znížiť poistné plnenie, ak sa vozidlo poškodilo alebo zničilo preto, že nebolo udržiavané v riadnom technickom a výrobcom predpísanom stave. V povinnom zmluvnom poistení má Allianz nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za klienta vyplatila, ak spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na používanie v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitého predpisu. V oboch prípadoch poisťovňa Allianz pristúpi k zníženiu poistného plnenia iba vtedy, ak nevyhovujúci stav vozidla bol príčinou spôsobenej škody.
Môže prísť aj regresné konanie
Generali Poisťovňa napríklad uviedla, že poistné udalosti súvisiace s neprezutými zimnými pneumatikami rieši individuálne. Ako doplnil hovorca Generali Poisťovne Milan Janásik, zníženie plnenia sa uplatňuje len pri havarijnom poistení, kde sa Generali riadi všeobecnými poistnými podmienkami. To znamená poistné plnenie sa zníži na základe porušenia povinností vyplývajúcich zo základných právnych predpisov, resp. samotných všeobecných poistných podmienok.

V prípade, že takáto poistná udalosť nastane a je škoda uplatňovaná z povinného zmluvného poistenia, môže Generali pristúpiť k regresnému konaniu. „V prípade, ak nastane poistné udalosť a škoda je uplatňovaná z povinného zmluvného poistenia, poisťovňa môže uplatniť postih voči poistenému s jednoznačných preukázaním, že išlo o príčinnú súvislosť medzi vznikom škody nesprávnymi pneumatikami,“ dodal Janásik.
Postih v primeranom rozsahu
ČSOB Poisťovňa by takúto skutočnosť zohľadnila pri povinnom zmluvnom poistení a aj pri havarijnom poistení za predpokladu, ak by existovala príčinná súvislosť medzi vznikom škody a technickou spôsobilosťou vozidla, resp. vybavením letnými pneumatikami. „Pri PZP môže vzniknúť situácia, kedy je vozidlo vybavené letnými pneumatikami. V takomto prípade by sme poistné plnenie poškodenému subjektu poskytli v plnej výške a v zmysle Zákona 381/2001 o PZP a uplatnili by sme postih voči poistenému v primeranom rozsahu podľa konkrétnych okolností,“ povedal PR špecialista ČSOB Juraj Štefanovič.  

Iná situácia by podľa neho bola, ak by bol letnými pneumatikami vybavený subjekt, prípadne poistený i poškodený.  V takomto prípade by ČSOB Poisťovňa zohľadňovala okolnosti vzniku a priebehu poistného deja, ako i mieru zavinenia týchto subjektov na vzniknutej škode. „Pri havarijnom poistení ak by existovala príčinná súvislosť medzi výbavou letnými pneumatikami a vznikom škody, poisťovateľ má právo v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, ako i poistných podmienok primerane znížiť poistné plnenie podľa toho, aký vplyv malo takéto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť,“ dodal Štefanovič.

Z uvedených vyjadrení teda vyplýva, že možné krátenie poistného prichádza do úvahy vtedy, ak sa preukáže spojitosť medzi dopravnou nehodou a používaním letných pneumatík v zime pri súvislej vrstve snehu. Môže to byť napríklad vtedy, keď na zľadovatenej ceste vodič nedobrzdí a narazí do motorového vozidla pred sebou. V tomto prípade majú letné pneumatiky na poistnej udalosti rozhodujúci podiel. Avšak ak motorové vozidlo stojí na parkovisku a má letné pneumatiky, no niekto pri cúvaní do neho narazí, poistné plnenie by sa nemalo krátiť, pretože letné pneumatiky v tejto škodovej udalosti nezohrávajú úlohu.  
Test dezénu zimných pneumatík
Na jednoduchý test bezpečnosti zimných pneumatík stačí jediná eurová minca. Vložte mincu do zárezu na pneumatike. Ak vidíte zlatý okraj mince, znamená to, že hĺbka dezénu nedosahuje predpísané minimum štyri milimetre a pneumatika už nie je dostatočne bezpečná. Vymeniť staré zimné pneumatiky za nové sa odporúča každých šesť rokov, a to bez ohľadu na to, či pri teste s jednoeurovou mincou nevidíte jej zlatý okraj. Po šiestich rokoch totiž gumená zmes pneumatík stvrdne, je krehká a jej priliehavosť k vozovke sa tým výrazne zníži.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom