PORADŇA: Mladí si môžu na hypotéku uplatniť daňový bonus

úvery, bývanie, dom, peniaze, euro, bankovky, mince
Ilustračné foto. pixabay.com

Tí, ktorí si chcú daňový bonus na hypotéku uplatniť, nemali by zabudnúť na potvrdenie od banky.

Pre mladých, ktorí získali hypotekárny úver po 31. decembri 2017, platia už iné podmienky pre jeho zvýhodnenie. Zníženú úrokovú sadzbu nahradil daňový bonus na zaplatené úroky. Mladí si môžu tento daňový bonus uplatniť prvýkrát v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2018.

„Aby tak mohli urobiť, k daňovému priznaniu musia klienti priložiť aj potvrdenie o výške zaplatených úrokov. O toto potvrdenie môžu klienti, ktorí spĺňajú podmienky na toto zvýhodnenie, požiadať v ktorejkoľvek pobočke. Banka im ho najneskôr do 30 kalendárnych dní vystaví bez poplatku a podľa preferencií klienta zašle poštou alebo si ho klient vyzdvihne osobne. Klientom odporúčame, aby si podanie žiadosti nenechávali na poslednú chvíľu,“ vysvetľuje hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

Staré vs. nové podmienky

V prípade klientov, ktorí získali hypotekárny úver pre mladých ešte pred 1. januárom 2018, sa nič nemení. Ich úroková sadzba je bonifikovaná, teda znížená o tri percentá, počas obdobia prvých piatich rokov. Novinka a daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje na tých klientov, ktorí získali úver po tomto termíne. Podmienky nároku sa však nezmenili a kľúčový je príjem a vek žiadateľa. Daňový bonus si môžu mladí uplatniť do výšky 50 % zaplatených úrokov, maximálne 400 eur ročne.

Ako povedal finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, nové podmienky pre získanie hypotéky pre mladých sú pre klientov v zásade splniteľné. A to nielen z hľadiska veku, ale aj z hľadiska príjmov. Avšak, prinášajú im podľa analytika výrazne nižší benefit, keďže môžu ušetriť maximálne 2 tis. eur za päť rokov. Pri štátnom príspevku pre mladých to bolo až 3 500 eur za päť rokov, v závislosti od banky.

„Ak k tomu pripočítame neustále sprísňovanie podmienok hypoték zo strany Národnej banky Slovenska, je jasné, že financovanie vlastného bývania je pre ľudí čím ďalej väčší problém,“ povedal Búlik. Najmä pre mladých ľudí je v súčasnosti získanie svojho prvého bývania podľa neho výrazne zložitejšie. „Navyše, ak aj klient má nárok na daňový bonus, počas celého roka musí platiť splátku v plnej výške, čo predstavuje zvýšenú záťaž na jeho rodinný rozpočet. Daňový bonus totiž získa spätne až v ďalšom roku. Na porovnanie – v minulosti klienti so štátnym príspevkom pre mladých platili splátku, ktorá bola o štátny príspevok už znížená,“ skonštatoval Búlik.

Klient musí požiadať

Zatiaľ čo v minulých rokoch banka posudzovala pri nároku na poskytnutie štátneho príspevku pre mladých najmä príjem dlžníka a spoludlžníka, za uplatnenie daňového bonusu zodpovedá podľa nových pravidiel klient, ktorý tieto skutočnosti musí zdokladovať buď správcovi dane, alebo svojmu zamestnávateľovi pri podávaní daňového priznania na daň z príjmov. Podkladom je teda potvrdenie od banky, ktoré banka vystaví bezplatne raz ročne na základe žiadosti klienta.

Pre klientov je negatívum podľa Búlika akákoľvek zmena, ktorá vyžaduje ich čas, energiu alebo pozornosť. Štát so zmenou štátneho príspevku na daňový bonus preniesol takmer všetku administratívu, ako aj nutnosť dbať na dôležité termíny na klienta. „Nielenže si tak klienti niektorých bánk musia sami požiadať o doklad o zaplatených úrokoch, ale musia tak spraviť dostatočne včas na to, aby stihli 15. februára ročné zúčtovanie dane respektíve daňové priznanie ku koncu marca,“ dodal Búlik.

Niektoré banky novinku pripomínajú

„Nemyslíme si, že by to klient vnímal negatívne, o potvrdenie vo VÚB banke môže požiadať dokonca aj pohodlne cez internet banking. Naši klienti o tejto možnosti a podmienkach vedia, lebo navyše im ponúkame benefit na prvú hypotéku pre klientov do 30 rokov, a to vo výške 200 eur, čo sa snažíme aj promovať,“ informovala VÚB banka.

„Klient nezískava zvýhodnenie automaticky, žiada oň pri podávaní daňového priznania, práve uplatnením daňového bonusu. Samozrejme, môže sa stať, že klienti v návale iných povinností na to môžu zabudnúť a pripraviť sa tak o daňový bonus, preto im v týchto dňoch túto možnosť pripomíname aj formou SMS správ,“ uviedla Jamborová z ČSOB.

Ako povedala hovorkyňa Tatra banky Zuzana Žiaranová, aktuálne získajú klienti Tatra banky informácie o daňovom bonuse na ich webovej stránke, resp. pri konzultácii v pobočke alebo na call centre. „Štátny príspevok bol zahrnutý v mesačnej splátke, v prípade daňového bonusu získa klient od banky potvrdenie o zaplatených úrokoch, ktoré sa zohľadní pri stanovení daňovej povinnosti klienta. Zatiaľ neevidujeme záporné ani kladné reakcie klientov. Treba zrejme počkať, kým klienti získajú úplnejšiu skúsenosť s novým procesom,“ uviedla Žiaranová.

Aké sú podmienky?

Podmienok pre nárok na daňový bonus na zaplatené úroky platné pre zmluvy o úvere na bývanie podpísané od 1. januára 2018 je viacero. Daňový bonus si môžu mladí uplatniť do výšky 50 % zaplatených úrokov, najviac vo výške 400 eur za rok. Platí to počas piatich rokov po prvom čerpaní úveru. Výška úveru s nárokom na daňový bonus je najviac 50 tis. eur. Splatnosť úveru je 5 až 30 rokov.

Ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie musia byť spoludlžníci vo veku 18 až 35 rokov. Všetci spoludlžníci musia ku dňu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie splniť aj podmienku príjmu, ktorý nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR. Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká. Úver musí byť poskytnutý len na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, a to na niektorý z uvedených účelov: nadobudnutie bytu alebo jeho časti, nadobudnutie domu alebo jeho časti, rekonštrukcia / výstavba bytu alebo domu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom