PORADŇA: Oplatí sa seniorom vo vysokom veku uzatvárať životné poistenie?

senior, peniaze, dôchodca
Foto: ilustračné, Getty Images

Poistenie má zmysel v každom veku a pre seniorov to platí ešte viac, keďže práve u ľudí s vyšším vekom je predpoklad a počet zaznamenaných chorôb a úrazov oveľa väčší. Keď sa pozrieme na výšku súčasných dôchodkov a zároveň doplatkov za lieky, je to priam nutnosť. Avšak poisťovne pri klientoch v staršom veku prihliadajú najmä na zdravotný stav klienta. Niektoré druhy poistenia môžu byť vylúčené alebo bude účtovaný rizikový príplatok.

Mnohí si poistenie so sebou nesú už od mladšieho veku. Podľa riaditeľky pre životné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Miroslavy Holičovej je veľmi dôležité svoje poistenie nezrušiť hneď pri prvej príležitosti, ale pravidelne ho servisovať, resp. prispôsobovať tak, aby stále spĺňalo naše aktuálne potreby. Aj napriek veku by seniori mali podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika finančne plánovať. Teda mať prehľad o príjmoch a výdavkoch a aktívne ich riadiť.

Aj seniori sa dostávajú do exekúcií

Kým v roku 2013 bolo v exekúcii 23 tisíc seniorov, v súčasnosti je to vyše 35 tisíc. Aj keď ciest, ako sa neúmerne zadlžiť, môže byť niekoľko, väčšina prípadov má podľa Búlika bezpochyby korene v nedostatočnom finančnom plánovaní. Podľa nedávneho prieskumu sa až 10 % seniorov nad 65 rokov priznalo, že financie nijako neplánuje. Inak povedané, títo starší ľudia s dôchodkom ako jediným príjmom peniaze míňajú „ako príde“.

Naopak, k hospodáreniu s financiami pristupovalo zodpovedne 54 % dôchodcov.

„Základom finančného plánovania je poznať svoje výdavky, aby ste ich mohli prípadne obmedziť a tak dlhodobo vyjsť s existujúcimi príjmami. Zodpovední dôchodcovia zo svojho dôchodku najprv odložia peniaze na pravidelné platby a poplatky a až so zvyškom voľne nakladajú. Prípadne, ak človeku nestačia ani na zredukované výdavky a dôchodok, treba zvážiť iné riešenie situácie,“ radí Búlik.

Existuje veková hranica na poistenie?

V súčasnosti sú vstupné veky do poistenia podľa Holičovej skutočne vysoké, pohybujú sa na úrovni okolo 70 – 75 rokov a trvanie poistenia býva do 85 rokov. Tieto vstupné a výstupné veky sa však nevzťahujú na všetky pripoistenia, preto je vhodné poistiť sa čo najskôr. „Druhým dôvodom, prečo poisťovňa nemusí seniora poistiť alebo ho poistí drahšie, je jeho zdravotný stav. Pre poisťovňu je starší klient rizikovejší, a tak si za určité pripoistenia zaplatí viac ako klient, ktorý vstupuje do poistenia mladý a zdravý,“ konštatuje Holičová.

Mnohé poisťovne majú v ponuke špeciálne produkty pre seniorov. Avšak to, či má pre dôchodcov zmysel poisťovať sa „na staré kolená“, závisí podľa Búlika od okolností. „Pre seniora je kľúčové, aby si mohol v prípade vážnych zdravotných komplikácií či úrazu kúpiť osobnú opateru, zaplatiť lieky či rehabilitáciu. Ak má starší človek veľké úspory alebo má majetok, ktorý mu prináša pravidelnú rentu, tak je poistenie v zásade zbytočné. V opačnom prípade však radím uzavrieť si aspoň úrazové poistenie,“ hovorí Búlik.

Mať aspoň úrazové poistenie

Úrazové životné poistenie pre seniorov typicky pokrýva smrť následkom úrazu a trvalé následky úrazu. Mesačné poistné začína od pár eur. Rizikové životné poistenie má už širší záber. Základom je poistenie pre prípad úmrtia s pripoisteniami vrátane závažných chorôb, ich trvalých následkov a invalidity.

„Úrazové aj rizikové životné poistenie sú zložité produkty, ktoré je treba správne nastaviť. Vyšší vek nastavenie ďalej komplikuje, pretože je potrebné vybrať produkt vhodný pre seniora a skombinovať také riziká, ktoré majú pre poisteného zmysel,“ povedal Búlik.

Ideálnou kombináciou je podľa Búlika životné poistenie, ktoré pri úraze a závažnej chorobe finančne pomáha vo financovaní opatery a kúpe zdravotných pomôcok a je aktívne do čo najvyššieho veku. Pre seniorov je viac ako pre inú vekovú skupinu podstatná asistenčná služba a pripoistenie pre prípad nesebestačnosti. Seniorom, ktorí chcú fungovať samostatne vo vlastnom byte či dome, zabezpečujú v prípade potreby pomoc a dôležité služby domácej asistencie.

Starnutie obyvateľstva ovplyvní poistenie

Aktuálny demografický vývoj, resp. postupné starnutie obyvateľstva podľa Heleny Kanderkovej z Allianz – Slovenskej poisťovne určite ovplyvní aj oblasť poistenia. Dá sa podľa nej očakávať postupné prispôsobovanie sa produktov meniacim sa potrebám klientov a rozširovanie ponuky produktov pre staršiu vekovú kategóriu.

Do popredia sa budú podľa Allianzu dostávať produkty ako poistenie seniorov, anuity, poistenie dlhodobej liečebnej starostlivosti a vo všeobecnosti produkty určené pre staršiu vekovú kategóriu. „Poistné krytie má určite význam v každom veku, aj v seniorskom, čo je podľa našej klasifikácie od dovŕšenia 71 rokov. V niektorých prípadoch dokonca považujeme poistenie priam za nutnosť, napríklad pri ceste do zahraničia určite neodporúčame cestovať bez cestovného poistenia,“ konštatuje Kanderková.

Poisťovne majú rôzne produkty

Allianz – Slovenská poisťovňa napríklad v roku 2013 uviedla na trh produkt Senior. Ide o program kapitálového životného poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu špecifickej cieľovej skupine – seniorom. Poistenie je určené pre klientov vo veku 55 až 66 rokov s poistným krytím do 80 prípadne 95 rokov veku. Ponúka najmä finančnú podporu poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa konca poistnej doby a finančnú podporu pozostalým v prípade smrti poisteného so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb.

Aj Poštová poisťovňa má podľa hovorkyne Lýdie Žáčkovej vhodné produkty pre seniorov. „Konkrétne v prípade poistenia pohrebných nákladov vieme, že poistná udalosť, a to úmrtie, raz nastane. Otázne je, či poistka pokryje všetky finančné náklady, ktoré vznikajú pri takejto udalosti, alebo nie,“ hovorí Žáčková.

Pri poistení pohrebných nákladov si klient Poštovej poisťovne sám určuje osoby oprávnené na výplatu poistného plnenia a zároveň toto plnenie nejde do dedičského konania. V prípade úmrtia tak klient podľa Žáčkovej zanechá určeným osobám, zväčša teda rodinným príslušníkom, slušnú finančnú rezervu na vykrytie nákladov na pohreb prípadne iných podlžností, napríklad aj nesplatenej istiny úveru. Okrem tohoto poistenia Žáčková taktiež radí myslieť na riziko úrazu a teda na úrazové poistenie.

Na čo si dať pozor?

Ak si chcem uzatvoriť životné poistenie a som už starší človek, a teda mám už približne 60 rokov, Holičová z FinGO.sk radí pravdivo zodpovedať všetky otázky v zdravotnom dotazníku, ktorý je súčasťou poistnej zmluvy. Zároveň by sa mal klient o výbere a nastavení poistenia poradiť s finančným sprostredkovateľom, ktorý pozná všetky možnosti na poistnom trhu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Helena KanderkováLýdia ŽáčkováMarián BúlikMiroslava Holičová
Firmy a inštitúcie Allianz Slovenská poisťovňaFinGO.skOVB Allfinanz SlovenskoPoštová poisťovňa