PORADŇA: Poškodenie čelného skla a jeho preplácanie

Poistenie PZP auto
Ilustračné foto SITA/Diana Černáková

Poškodené čelné sklo vám nemusí poisťovňa z povinného zmluvného poistenia vždy preplatiť. Ideálne je mať okrem neho aj havarijné poistenie.

Jednou z častých škodových udalostí na motorovom vozidle je poškodenie čelného skla od odskočeného kamienka. Rozbité čelné sklo vám nemusí poisťovňa preplatiť, najmä keď nemáte k tomu potrebné pripoistenie. Poistenie čelného skla na motorovom vozidle nie je totiž bežnou súčasťou povinného zmluvného poistenia (PZP). Iné je to pri havarijnom poistení. Pri plnení z havarijného poistenia stačí, ak klient škodu nahlási, preukáže poškodenie a predloží poisťovni faktúru. V prípade plnenia z PZP musí byť známy vinník nehody.
Tvrdenie proti tvrdeniu
Ak by ste si v rámci povinného zmluvného poistenia aj našli vinníka, ktorý vinu vezme na seba, poisťovne to budú preverovať. Môžu sa totiž obávať poistného podvodu. Vinník sa teda vystavuje riziku obvinenia z účasti na poistnom podvode. Dokazovanie viny je totiž veľmi komplikované. Podľa poisťovní je nemožné, aby vodič, ktorý riadi motorové vozidlo, vnímal to, či spod kolesa jeho vozidla bol vymrštený kameň, ktorý poškodil čelné sklo iného vozidla.

„Ak sú splnené zákonné podmienky, v našej poisťovni z PZP škody na čelnom skle preplácame. Musí však byť jasne dokázané, ako k poistnej udalosti došlo. Je potrebné preukázať príčinnú súvislosť medzi vznikom škody a prevádzkou motorového vozidla. Vinník si musí byť vedomý poškodenia a musel tiež vidieť, ako ku škode došlo,“ povedal hovorca poisťovne Generali Milan Janásik.
Kamerový záznam pomôže
Universal maklérsky dom radí, že pokiaľ nemáte uzatvorené vlastné havarijné poistenie, poistite si celoročne iba poškodenie čelného skla. V porovnaní s cenou čelného skla pri jeho výmene je cena poistenia voči škode symbolická. V prípade, že nemáte havarijné poistenie ani poistenie čelného skla, poisťovňa vám podľa spoločnsoti Universal maklérsky dom preplatí vzniknutú škodu, len keď máte v aute kameru, ktorá poistnú udalosť potvrdí.

Poisťovňa Kooperativa od roku 2002 podľa jej vyjadrení preplatila stovky kusov čelných skiel z PZP. „Každú poistnú udalosť prešetrujeme a posudzujeme individuálne, pre uznanie nároku na náhradu škody je podstatné preukázanie zodpovednosti škodcu, ktorú jednoznačne dokazuje policajná správa, svedecká výpoveď alebo kamerový záznam,“ skonštatovala hovorkyňa poisťovne Kooperativa Miriam Fuňová.
Pripoistenie
Ak je čelné sklo v rámci PZP aj pripoistené, je preplatenie poistného plnenia podľa vyjadrení poisťovne Generali ešte jednoduchšie. A to podľa Janásika aj v prípadoch, ak k poškodeniu čelného skla neprišlo vinou iného auta, teda napríklad odletením kamienka z neho.

Klienti si môžu podľa Fuňovej z Kooperativy dojednať poistenie čelného skla samostatným produktom – produkt majetkového poistenia. Tento produkt kryje škody vzniknuté na čelnom skle, kedy poisťovňa poskytne poistné plnenie za škody vzniknuté na čelných sklách bez ohľadu na zavinenie iného účastníka v rozsahu zmluvných dojednaní.
Výhody havarijného poistenia
Výhodou havarijného poistenia podľa Janásika je, že vďaka nemu získa klient poistné plnenie za poškodené čelné sklo aj v prípadoch, keď k jeho poškodeniu neprišlo prevádzkou iného vozidla. Teda aj v prípadoch, ak čelné sklo poškodí napríklad kus ľadu spadnutý zo stromu a podobne. „V prípade, ak si dá klient poškodenie skla len opraviť, uvedené nemá vplyv na jeho bezškodový priebeh,“ doplnil Janásik z Generali.

V rámci havarijného poistenia vozidla je poistením v poisťovni Allianz kryté aj poškodenie alebo zničenie všetkého zasklenia vozidla, vrátane čelného skla. „V prípade, že poškodené čelné sklo je možné opraviť, je takáto oprava krytá v plnej výške, teda neodpočítava sa spoluúčasť. V prípade výmeny sa poistenému odpočítava spoluúčasť v dohodnujej výške. Ak je známy vinník poškodenia čelného skla, poistený si môže uplatniť odpočítanú výšku spoluúčasti u poisťovateľa vinníka,“ doplnila hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia Muthová. Poisťovňa Kooperativa v prípade dojednania pripoistenia k havarijnému poisteniu vozidla poskytuje poistné krytie škôd na čelných sklách pri zníženej spoluúčasti.
Poisťovacie podvody
Najviac podozrení na podvod zo všetkých preverovaných podozrivých poistných udalostí eviduje Allianz práve v rámci poistenia vozidiel – v havarijnom i povinnom zmluvnom poistení, ktoré tvoria viac ako polovicu zo všetkých šetrených prípadov a aj najväčšie celkové hodnoty odhalených podvodov. „Čo sa týka škodových udalostí s poškodením zasklenia na vozidle s pokusmi o podvodné konanie sa stretávame najmä u vozidiel, ktoré nie sú havarijne poistené,“ uviedla Muthová z Allianzu.

Poisťovňa Allianz došetruje také škodové udalosti, ktoré javia známky dohody medzi poisteným a poškodeným. Keď sa preukáže, že ku škode na čelnom skle nemohlo dôjsť prevádzkou daného vozidla poisteného, náhradu škody z PZP poistenia poisťovňa neposkytne. „V prípadoch, ak poisťovňa identifikuje konkrétne znaky poistných udalostí, ktoré môžu vyvolať podozrenie na podvodné konanie zo strany poškodeného, poisťovňa pristupuje k prešetreniu všetkých okolností nehody, ktoré môžu mať vplyv na priznanie odškodnenia resp. jeho výšky,“ doplnila Fuňová z Kooperativy.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Allianz Slovenská poisťovňaGenerali Poisťovňa