PORADŇA: Základné pravidlá pri sporení a investovaní

Euro, peniaze, mince
Ilustračný obrázok. pixabay.com

Podstatou sporenia je odkladať si určitú čiastku peňazí. Môžete si pritom sporiť individuálne bez zhodnocovania peňazí, čiže doma, alebo pri cielenom zhodnocovaní využívať bankové produkty.
Sporiacimi produktmi sú také produkty, ktoré poskytujú garanciu minimálne vloženej sumy finančných prostriedkov a spadajú pod ochranu peňažných vkladov.
Sporiacimi produktmi sú termínovaný účet, vkladná knižka, vklad na bežnom účte, príp. sporiacom účte alebo vkladové listy. Národná banka Slovenska však upozorňuje, že investičné životné sporenie, pravidelné vklady do podielových fondov, dôchodkové sporenie alebo investovanie do zlata nie sú sporením a nie sú chránené fondom ochrany vkladov.
Čo je fond ochrany vkladov?
Fond ochrany vkladov chráni vklady bankových klientov. V prípade, že niektorá banka nebude schopná svojim klientom vyplatiť vložené peniaze, tento fond je povinný zo zákona klientom ich peniaze vyplatiť. Ale pozor, len do výšky 100 tisíc eur v jednej banke. To znamená, že ak má spotrebiteľ viac vkladov v rôznych bankách, v každej banke bude jeho vklad chránený do výšky 100 tisíc eur. Inými slovami, je bezpečnejšie rozdeliť svoje vklady do rôznych bánk tak, aby výška v žiadnej banke nepresiahla túto maximálnu sumu.
Okrem toho, fond nechráni všetky vklady, len niektoré. Ide predovšetkým o vklady na bežných účtoch, termínovaných vkladoch, vkladných knižkách a sporiacich účtoch (musia byť na meno). Fond nechráni prostriedky investované napríklad do podielových fondov, akcií, dlhopisov, zmeniek, či hypotekárnych záložných listov. „Preto je lepšie, ak si pred vložením peňažných prostriedkov do banky spotrebiteľ preverí, či daný produkt je alebo nie je chránený fondom ochrany vkladov. Banka je povinná túto informáciu klientovi poskytnúť,“ odporúča centrálna banka.
Aký výnos dostanete z termínovaného účtu?
Pri termínovaných účtoch je dôležitá ročná úroková sadzba (% p. a.). Táto sadzba vyjadruje, koľko vaše peniaze na termínovanom účte zarobia za jeden rok. Výnos sa vypočíta ako suma vkladu vynásobená úrokovou sadzbou. Výsledok sa delí číslom 100. Takto sa vypočíta hrubý výnos. Banka vám však na účet pripíše sumu zníženú o daň, čiže hrubý výnos ešte vynásobte číslom 0,81.
Príklad:
Klient vložil na ročný termínovaný účet sumu 1 000 eur. Banka mu ponúkla výnos 2 % p. a. Akú čiastku po uplynutí jedného roka pripíše banka klientovi na účet?
1 000 eur x 2 (% p. a.) / 100 = 20 eur (toto je hrubý výnos)
20 eur x 0,81 = 16,20 eur (suma, ktorú banka pripíše klientovi na účet)
Čo je základné pravidlo investovania?
Pri investovaní si treba uvedomiť, že výnos je priamo úmerný riziku. Inými slovami, čím vyšší výnos, tým vyššie riziko a naopak. A taktiež, že výnos získaný niekedy v minulosti nie je zárukou toho, že to tak bude i v budúcnosti.
Článok vznikol na základe obsahovej spolupráce portálu voFinanciach.sk a Národnej banky Slovenska.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka Slovenska