Poslanci posunuli do druhého čítania zmeny v stavebnom sporení

Dom, peniaze, euro, bývanie, úvery, bankovky
Ilustračné foto. pixabay.com

Zrušiť by sa mali tzv. priateľskí sporitelia, zároveň by sa mal zúžiť okruh poberateľov štátnej prémie podľa príjmu.

Parlament posunul do druhého čítania novelu zákona o stavebnom sporení. Ministerstvo financií navrhuje zrušiť inštitút tzv. priateľských sporiteľov, zároveň by sa mal zúžiť okruh poberateľov štátnej prémie podľa príjmu. Ďalším opatrením je obmedziť poberanie štátnej prémie počas čerpania a splácania medziúveru. Limitovať by sa mal aj nárok na štátnu prémiu v prvom roku sporenia a v prípade minimálnej percentuálnej výšky štátnej prémie navrhuje ministerstvo zníženie. Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2019.

Navrhovanou novelou zákona o stavebnom sporení by sa mal zrušiť inštitút tzv. priateľských sporiteľov. Tí získavali štátnu prémiu aj napriek tomu, že si na účte stavebného sporenia len sporili a nečerpali žiadny úver. Priateľskí sporitelia doteraz nemuseli dokladovať účel použitia prostriedkov. Preto ministerstvo navrhuje viazať poskytnutie štátnej prémie na podmienku, že sa prostriedky získané stavebným sporením, vrátane štátnej prémie, použijú výlučne na stavebné účely.

Zvýšiť by sa mala aj adresnosť systému

Rezort financií navrhuje zvýšiť adresnosť štátnej podpory stavebného sporenia formou určitého sociálneho zamerania tejto podpory. Štátna prémia by sa mala vyplácať plnoletým osobám iba v prípade, ak ich priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR. Zároveň sa do návrhu doplnilo, že pri stavebných sporiteľoch, ktorí nie sú plnoletými osobami, sa štátna prémia bude vyplácať bez obmedzenia z hľadiska výšky ich zdaniteľných príjmov.

Súčasná právna úprava umožňuje čerpať štátnu prémiu aj počas splácania medziúveru, čo podľa ministerstva financií významne znižuje ochotu stavebných sporiteľov počkať si na pridelenie zvýhodneného stavebného úveru. Preto sa navrhuje prijať také opatrenie, ktoré by demotivovalo stavebného sporiteľa zobrať si komerčný medziúver, a to tým, že sa vylúči nárok na štátnu prémiu pre stavebného sporiteľa počas čerpania a splácania medziúveru. Celkovo by toto opatrenie malo smerovať k postupnému znižovaniu objemu medziúverov.

Zmeny budú aj v prvom roku sporenia

Podmienky nároku na štátnu prémiu za prvý rok sporenia sa podľa ministerstva vôbec neodvíjajú od dĺžky obdobia platnosti zmluvy o stavebnom sporení v tomto prvom roku sporenia. Podľa súčasnej právnej úpravy je totiž možné na získanie plnej ročnej štátnej prémie uzavrieť zmluvu o stavebnom sporení a vložiť celý požadovaný ročný vklad až v decembri kalendárneho roka, pričom štátna prémia za tento kalendárny rok je v plnej výške pripísaná na účet stavebného sporiteľa takmer hneď na začiatku nasledujúceho kalendárneho roka. Ministerstvo preto navrhuje osobitné limitovanie nároku na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení uzavretej v priebehu kalendárneho roka v tom zmysle, že ak stavebný sporiteľ uzavrie takúto zmluvu až v druhom polroku, jeho nárok na štátnu prémiu z tejto zmluvy nesmie presiahnuť polovicu maximálnej sumy štátnej prémie ustanovenej zákonom.

Taktiež by sa mala znížiť percentuálna výška štátnej prémie. V súčasnosti nemôže byť nižšia ako 5 % z ročného vkladu a vyššia ako 15 % z ročného vkladu. V súčasnej situácii to podľa ministerstva znamená, že aj keď percentuálna výška štátnej prémie vychádza podľa vzorca aktuálne na 0,5 % z ročného vkladu, musí sa určiť vo výške 5 % z ročného vkladu. Preto rezort financií navrhol znížiť spodnú hranicu percentuálnej výšky štátnej prémie z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu. Vzhľadom na to, že touto zmenou sa vstupuje do ustanovenia, ktorým je upravená aj maximálna suma ročnej štátnej prémie a ktorá je ešte stále vyjadrená v slovenských korunách (2 000 korún, s prepočtom konverzným kurzom 66,39 eura), navrhuje sa zároveň ustanoviť maximálnu sumu štátnej prémie na 70 eur ročne zaokrúhlením na celé desiatky nahor v prospech stavebných sporiteľov.

Opozícia avizuje v druhom čítaní zmeny

Hnutie OĽANO plánuje v druhom čítaní predložiť pozmeňujúce návrhy. “Navrhneme, aby sa strop príjmu rátal na rodinu. Ak je rodina, tak by išlo o 2,6-násobok z mesačného príjmu celej rodiny. Za každé dieťa do 18 rokov by sa hranica zvyšovala o 50 %. Napríklad v rodine s dvomi deťmi by to bol 3,9-násobok,” povedal poslanec za OĽaNO Eduard Heger. Ďalší pozmeňujúci návrh hnutia OĽANO by sa mal v druhom čítaní týkať percentuálnej výšky štátnej prémie. “Navrhneme, aby ostala súčasná výška štátnej prémie na úrovni 5 %,” dodal Heger.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NR SR Národná rada Slovenskej republiky