Pôžičky s ručením nehnuteľnosťou - ako si správne vybrať?

Peniaze
Foto: ilustračné, Thinkstock

Ručenie nehnuteľnosťou v praxi znamená, že poskytovateľ požičia žiadateľovi o úver vtedy, ak sa ten zaviaže buď svoju, alebo nehnuteľnosť niekoho iného, kto s tým súhlasí, dať ako zábezpeku splatenia pôžičky. V praxi sa na katastrálnom úrade vyznačí v liste vlastníctva danej nehnuteľnosti záložné právo v prospech poskytovateľa úveru a v prípade neplatenia poskytnutého úveru dlžníkom môže prísť k exekúcii nehnuteľnosti v prospech poskytovateľa úveru, ktorý ju predá v dražbe, uspokojí tým svoju pohľadávku a zvyšok vráti dlžníkovi.

Ručenie nehnuteľnosťou pri hypotékach

Najčastejšie sa ručí nehnuteľnosťou pri hypotekárnych úveroch. Tie môžu byť bankové aj nebankové, hoci nebankové hypotéky sú veľmi zriedkavé a tak vo väčšine prípadov ide o bankové hypotéky. Najbežnejšou je klasická účelová hypotéka, ktorá sa poskytuje až do 100% hodnoty založenej nehnuteľnosti a dá sa čerpať už od 5 až 7 tisíc €. Horná hranica závisí od nehnuteľnosti aj bonity klienta. Splatnosť takejto hypotéky je dlhodobá a to až do 30 rokov, v niektorých bankách aj dlhšie.

Druhou možnosťou je účelová hypotéka pre mladých. Ide o úver použiteľný na kúpu aj stavbu nehnuteľnosti, ktorý je klasickou hypotékou, ale počas prvých 5 rokov má úver nižší úrok až o 3 percentuálne body oproti komerčnému úroku. Aby ste získali túto hypotéku, musíte mať do 35 rokov a príjem do 1,3 násobku priemernej mzdy ako jednotlivec alebo do 2,6 násobku ak ste dvojica. Prefinancovať sa takto dá najviac 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti, najviac do 50 000 €. Splatnosť je tiež do 30 rokov.

Tretím typom hypotéky, pri ktorej sa využíva ručenie nehnuteľnosťou, je americká hypotéka. Z pohľadu parametrov ide o hypotekárny úver, ktorý má dlhodobú splatnosť až na 20 rokov a je možné takto prefinancovať až do 80% založenej nehnuteľnosti, pričom požičať sa dá aj niekoľko desiatok tisíc € podľa bonity klienta a jeho príjmu. Technicky je to ale spotrebný úver založený nehnuteľnosťou bezúčelového typu, čiže sa nedokladuje, ako ste peniaze z úveru použili a na čo ste ich minuli.

Formou účelovej hypotéky, kedy je treba dokladovať účel aspoň z väčšej časti, je refinančná hypotéka. Ide o úver, ktorý ponúkajú niektoré banky ako špeciálny typ hypoúveru, ktorý je určený na splatenie buď starej hypotéky alebo aj viacerých úverov. Pre zlepšenie úročenia sa pri tomto úvere používa založenie nehnuteľnosti v prospech banky. Dĺžka takejto hypotéky je niekedy predĺžená až na 40 rokov s cieľom získať aj pri väčšej pôžičke lepšiu mesačnú splátku z dôvodu natiahnutia počtu splátok.

Spotrebná pôžička a ručenie nehnuteľnosťou

V prípade niektorých bankových úverov sa môže vyžadovať aj ručenie nehnuteľnosťou, najčastejšie je to pri úveroch na bývanie, ktoré sú v hodnote nad 20 000 € a samotný žiadateľ nemá dostatočnú výšku príjmu alebo bonitu na to, aby mu banka požičala. V tomto prípade je možné zobrať spolužiadateľa alebo dlžníka, prípadne o založenie nehnuteľnosti v prospech banky klasickým zriadením záložného práva na nehnuteľnosť, za čo mu banka poskytne spotrebný úver na bývanie.

Druhou možnosťou je ručenie nehnuteľnosťou v prípade nebankových úverov. Tu sa jedná však už najčastejšie o spotrebné úvery na nehnuteľnosť, ktoré pochádzajú od malých a neznámych nebankoviek, ktoré cez ručenie nehnuteľnosťou kompenzujú iné kritéria na klienta a tak práve založením nehnuteľnosti sa môže žiadateľ vyhnúť napríklad dokladovaniu výšky príjmu alebo overovaniu cez register. Tieto úvery sú ale obvykle veľmi nevýhodné a je lepšie sa im vyhnúť, ak sa to dá.

Založenie nehnuteľnosti – pozemku

Založenie pozemku je veľmi časté v prípade hypotekárneho bankového úveru na stavbu domu. Obvykle sa dá založiť len pozemok slúžiaci na stavbu, čiže ide o založenie stavebného pozemku, ktorý banka príjme ako súčasť zabezpečenia hypotekárneho úveru. Následne vyplatí dohodnutú výšku úveru za pozemok, obvykle do 80 až 90% hodnoty pozemku podľa znaleckého posudku. Žiadateľ potom môže začať stavať nehnuteľnosť a postupne čerpať ďalšie prostriedky v rámci úverového rámca.

Ručenie nehnuteľnosťou pri bankových pôžičkách

Pri bankových pôžičkách sa spravidla ručenie nehnuteľnosťou vyžaduje len pri hypotekárnych úveroch. Tie môžu byť rôzneho typu, najčastejšie sa ručí pri bežnej hypotéke na kúpu alebo stavbu nehnuteľnosti, ale veľa ľudí si požičiava aj americké hypotéky, čo sú technicky spotrebné úvery s ručením nehnuteľnosťou, ale s parametrami a úrokom podobným bežným hypoúverom. Vo výnimočných prípadoch, kedy nie je bonita klienta dostatočná, je ručenie nehnuteľnosťou aj pri väčších spotrebných úveroch na bývanie.

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa ponúka so založením nehnuteľnosti hypotekárne úvery a to buď klasickú hypotéku alebo zvýhodnenú hypotéku pre mladých. Kým hypotéka pre mladých je účelový úver , bežná hypotéka môže byť aj bez preukazovania účelu a to v prípade čerpania úveru len do 70% z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Vybaviť sa dá už od 7000 € s dobou splácania od 10 do 30 rokov, pričom takýto úver je vhodný napríklad aj na stavbu domu, keďže umožňuje postupné financovanie.

ČSOB

Ďalšou bankou, ktorá ponúka úvery, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou, je ČSOB Banka. V ponuke sú najmä hypotekárne úvery, konkrétne riadna účelová hypotéka na stavbu alebo kúpu nehnuteľnosti, bezúčelová americká hypotéka na čokoľvek s ručením nehnuteľnosťou, hypotekárny úver pre mladých so zvýhodneným financovaním a hypotéka určená na splatenie iných hypoték alebo iných úverov, kde je potrebné ručiť nehnuteľnosťou. Banka umožňuje takto prefinancovať od 70 až do 100% z hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Tatra Banka

Tatra Banka ponúka v ponuke úverov bežnú hypotéku na kúpu alebo stavbu nehnuteľnosti, hypotéku pre mladých so zvýhodneným úročením počas prvých 5 rokov splácania a americkú hypotéku a to až do 80% hodnoty založenej nehnuteľnosti. Pri americkej hypotéke je možné si požičať minimálne 10 000 € a maximálna doba splácania je do 20 rokov. Táto hypotéka je dostupná pre ľudí s pravidelným príjmom, kedy je potrebné dokladovať aktuálny čistý príjem nad 350 € mesačne.

VÚB

Všeobecná úverová banka má v ponuke viacero úverov, kde je možné ručenie nehnuteľnosťou a to aj rozostavanou. Pri klasickej hypotéke na bývanie je možné si požičať úver už od 6600 € a peniaze použiť na postavenie, kúpenie a modernizáciu nehnuteľnosti. Za zvýhodnených podmienok na bývanie je možné získať aj hypotéku pre mladých pre ľudí do 35 rokov a s platom do 1,3 násobku priemernej mzdy. V ponuke je aj hypotéka bezúčelová alebo hypotéka určená na refinancovanie úverov.

Prima Banka

Prima Banka ponúka záujemcom o úvery so založením nehnuteľnosti tri typy hypotekárnych typov pôžičiek. Prvým je klasická hypotéka na prefinancovanie kúpy alebo stavby nehnuteľnosti so splatnosťou od 11 do 30 rokov a minimálnym úverom od 5000 €. Druhou je refinančná hypotéka s možnosťou splácania až do 40 rokov, čo môže ušetriť na mesačnej splátke nemalé financie potrebné pre rodinný rozpočet. Treťou je hypotéka pre mladých s úrokom nižším o 3% počas prvých 5 rokov.

OTP Bank

OTP Banka má v ponuke v rámci úverov, kde sa vyžaduje zabezpečenie nehnuteľnosťou, tiež viacero druhov hypoúverov. Môžete si požičať napríklad americkú hypotéku bez dokladovania účelu použitia peňazí, ktorá sa dá vybaviť už od 700 € až do 80% hodnoty nehnuteľnosti, prípadne získať refinančnú hypotéku na splatenie starých úverov a to so zvýhodnením úrokovej sadzby. K dispozícii je aj zvýhodnená účelová hypotéka pre mladých alebo účelový hypoúver so 100% prefinancovaním nehnuteľnosti.

Nebankové pôžičky s ručením nehnuteľnosťou

Nebankové pôžičky, kde je nutné ručiť nehnuteľnosťou, môžu byť buď ako nebankové hypotekárne úvery, ktoré ale ponúka len niekoľko nebankoviek a ide o väčšie a známe nebankové spoločnosti, alebo ide o spotrebné a spotrebiteľské úvery. Najmä druhá skupina však v prípade neznámych nebankových spoločností môže skrývať nevýhodné pôžičky, kedy je preplatenie aj viac ako dvojnásobné a pri týchto úveroch treba vopred zistiť, či klient má šancu pôžičku splatiť a aké sú zmluvné podmienky úveru.

Úver4you

V ponuke nebankových úverov, ktoré sú zaistené nehnuteľnosťou, je asi najznámejším úver od nebankovej spoločnosti Úver4you. Ide o bezúčelovú pôžičku pre ľudí, ktorí majú možnosť ručiť nehnuteľnosťou a tento produkt sa hodí napríklad na výplatu nevýhodných dlhov alebo konsolidáciu starých pôžičiek. Výška úveru je už od 2.000 € a splatnosť môže byť až na 8 rokov, čo výrazne znižuje mesačnú splátku za úver a umožňuje tak znížiť si mesačné výdaje na splácanie pôžičky.

Splácanie samotného úveru je mesačné formou pravidelnej splátky, pričom vyplatenie pôžičky je hneď na účet po založení nehnuteľnosti. Vlastníkom nehnuteľnosti môže byť aj tretia osoba. Za úver sa neplatia žiadne poplatky vopred a spoločnosť ho ponúka aj ako úver na exekúcie alebo na vyriešenie záložných práv. Pôžička sa poskytuje bez overovania registrov a je dôležité aj vedieť dokladovať príjem a to buď cez výpis z bankového účtu alebo cez výplatné pásky.

Slovenská požičovňa

Medzi známejšie nebankovky pôsobiace na Slovensku patrí aj Slovenská požičovňa. V rámci úverov ponúka tiež pôžičky so založením nehnuteľnosti a to buď účelovú hypopôžičku na kúpu nehnuteľnosti alebo hypopôžičku na čokoľvek. Pri tej si môžete požičať od 2000 do 100 000 € a rozložiť si splácanie na 5 až 30 rokov. Výhodou sú mimoriadne splátky bez poplatku, ktorými si môžete pomôcť v lepších časoch, pričom vybavenie aj správa úveru sú bez poplatku.

Od 6600 € do 100 000 € požičiava nebanková spoločnosť aj hypopôžičku na kúpu nehnuteľnosti, ktorý sa hodí na kúpu bytu alebo domu, ktorým sa zároveň aj ručí za úver. Aj pri tejto hypopôžičke je možné splácanie mimoriadnych splátok bez poplatku, rovnako ako aj vybavenie a vedenie úveru je bez poplatkov. Nebankovka zároveň vybaví všetky formality za Vás a o úver sa dá požiadať aj online, pričom následne sa Vám bude venovať odborný pracovník, ktorý pomôže s riešením financovania.

Ostatné nebankovky

Založenie nehnuteľnosti môžu vyžadovať aj iné nebankové spoločnosti, ale vo väčšine prípadov viaceré známe nebankovky pri poskytovaní úverov takéto ručenie nevyžadujú. Nehnuteľnosťou sa obvykle ručí v prípadoch, kedy má človek problém získať peniaze inou formou a vďaka ručeniu cez nehnuteľnosť má poskytovateľ väčšiu istotu, že sa v prípade nutnosti k svojim požičaným peniazom dostane. To je výhodou pre poskytovateľa, avšak nie pre klienta.

Práve preto v prípadoch, že nejde o hypotekárny úver, je treba dávať si pozor na danú nebankovku a preveriť si ju. Dôležité sú najmä skúsenosti iných zákazníkov, ktoré sa dajú nájsť na internete na rôznych internetových fórach. Taktiež si treba dôkladne prepočítať preplatenie úveru a vynásobiť mesačné splátky dobou splácania a zahrnúť do splatenia všetky potrebné náklady. Pozornosť je nutné venovať aj zmluve a nie je na škodu veci, ak ide najmä o neznáme nebankové spoločnosti, dať ju posúdiť právnikovi.

Na čo si dať pozor…

1. Ručenie nehnuteľnosťou je vždy najvyššou formou ručenia a to platí najmä pri hypotekárnych úveroch, hoci hypotéky z bánk sú bezpečné a nehrozí neseriózne jednanie, na rozdiel od ručenia nehnuteľnosťou neznámym nebankovkám za spotrebné úvery

2. Nie každá banka ponúka možnosť pri každej hypotéke prefinancovať nehnuteľnosť až do 100%, čo znamená v praxi, že pri niektorých typoch hypoték, ako sú americká hypotéka alebo hypotéka pre mladých je treba zvyšok nehnuteľnosti prefinancovať iným úverom alebo naopak mať vlastné úspory a tie použiť

3. Pri bežných spotrebných úveroch je ručenie nehnuteľnosťou len výnimočné a to v prípade bankových úverov; pri nebankových pôžičkách spotrebného typu je ale niekedy náhradou za dokladovanie príjmu alebo overovanie registrov a to sa prejaví vo zvýšenom úroku

4. Vždy si dobre spočítajte, či budete vedieť úver splácať a koľko vlastne splatením všetkých splátok zaplatíte; takto si viete porovnať výhodnosť viacerých ponúk

5. Dajte pre istotu v prípade nebankových úverov preštudovať tak úverovú ako aj záložnú zmluvu vlastnému právnikovi, ktorí môže odhaliť zjavne nevýhodné časti a vysvetliť Vám celé znenie zmluvy

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom