Predpísané poistné v prvom polroku poisťovniam kleslo

Peniaze, dôchodok
Počet vyplácaných dôchodkov, ktorých môže penzista dostávať aj viacero súčasne, sa v minulom mesiaci medziročne znížil o 1,3 tisíca na 1 milión 709,6 tisíca. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

V sektore poisťovní sa koronakríza v prvom polroku prejavila najmä poklesom predpísaného poistného v životnom poistení, poklesom finančného výsledku a znížením nákladov na poistné plnenia tak v životnom poistení, ako aj v poistení áut. K poslednému menovanému prispelo podľa Národnej banky Slovenska najmä dočasné zníženie cestovnej aktivity v jarných mesiacoch a súvisiace zníženie škodovosti.

Odvetvie poistenia áut sa tak po viacerých rokoch preklopilo do ziskových hodnôt. Na druhej strane, doteraz sa nematerializovali ďalšie riziká potenciálne spojené s pandémiou, najmä riziko možného zníženia investičných ratingov a riziko výrazného zvýšenia škodovosti v poistení zabezpečenia príjmu či poistení úveru.

Ziskovosť je stabilná

Hospodársky výsledok sektora ku koncu prvého polroka dosiahol v čistom vyjadrení 93 mil. eur. V rovnakom období minulého roka bola jeho výška dodatočne znížená pre účtovnú zmenu, preto medziročné porovnanie naznačuje vysoký nárast o 37 %. V porovnaní s rokmi 2017 a 2018 je však výška čistého zisku podľa centrálnej banky relatívne stabilná.

Hrubé predpísané poistné v klasickom životnom poistení medziročne pokleslo o 9,5 %. Podobný pokles nastal naposledy v polovici roka 2018, keď sa rastový trend otočil. Odvtedy malo predpísané poistné miernejšie, no stále klesajúce tendencie. Podiel klasického životného poistenia na životnom poistení celkom poklesol na 66 %, pričom okolo konca roka 2017 ešte dosahoval 75 %.

Investičné životné poistenie kleslo

Aj v investičnom životnom poistení bol podobný medziročný pokles hrubého predpísaného poistného, a to o 9,9 %. Postupné spomaľovanie tempa rastu je podľa národnej banky už od roku 2018, no do záporných čísel sa preklopilo až v marci 2020. Podiel investičného životného poistenia na životnom poistení mierne klesol na 24%.

Nižšiu produkciu životného poistenia, či dokonca zvýšený odkup existujúcich zmlúv, možno podľa Národnej banky Slovenska považovať za jeden z dôsledkov pandémie COVID-19. „Materializovali sa tak riziká vyplývajúce zo zníženia disponibilného príjmu domácností, ako aj obmedzenia kontaktu predajcov s potenciálnymi klientmi,“ konštatuje centrálna banka.

Hrubé predpísané poistné v neživotnom poistení naďalej spomaľovalo rast a medziročne tak stúplo len o 2,4 %. Najvýznamnejšie odvetvie, a to poistenie áut, pritom dosiahlo relatívne dobré výsledky s rastom povinného zmluvného poistenia o 2,9 % a zvýšením o 5,7 % v havarijnom poistení. Naopak, poistenie majetku medziročne stratilo 0,5 %.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka Slovenska