Pri výpovedi havarijného poistenia je potrebné myslieť na určené lehoty

Poistenie auto lízing
Foto: ilustračné, Getty Images

Najčastejším dôvodom zrušenia havarijného poistenia je snaha získať výhodnejšie poistné, vyššie krytie, kvalitnejšie asistenčné služby alebo benefity. Jedným z dôvodov môže byť aj zlá skúsenosť klienta s poisťovňou, nespokojnosť s riešením poistnej udalosti alebo navýšenie poistného pri výročí poistnej zmluvy. Ak chce klient vypovedať havarijné poistenie, musí dodržať základné pravidlá. Výpoveď poistnej zmluvy je potrebné poisťovateľovi doručiť najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia.

Lepšie osobne

Ako skonštatovala analytička Finančného kompasu Iveta Hudáková, rozhodujúci je pritom termín potvrdenia prijatia výpovede v poisťovni, nie dátum jej odoslania. Z tohto dôvodu je podľa nej lepšie výpoveď doručiť osobne do poisťovne a nechať si potvrdiť kópiu s dátumom podania a zároveň prijatia výpovede poisťovňou. Pri predaji vozidla je potrebné dodať k výpovedi poistenia aj kúpnu zmluvu alebo kópiu technického preukazu. V prípade vyradenie vozidla je to potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie a v prípade odcudzenia vozidla policajný protokol o krádeži vozidla.

Podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika má havarijné poistenie zmysel vtedy, ak chráni zásadnú hodnotu, typicky v prípade nového auta alebo auta s drahými náhradnými dielmi a cenou servisu. Naopak, pri staršom aute je rozumné podľa neho uvažovať o pripoistení k povinnému poisteniu alebo havarijnom poistení na časovú hodnotu. V prípade záujmu o zafixovanie poistnej sumy na dlhšie obdobie je možné dohodnúť si pripoistenie GAP. Ide o poistenie finančnej straty. V prípade totálnej škody na vozidle alebo krádeže klient dostane nie zostatkovú či trhovú cenu vozidla, ale sumu, ktorú klient zaplatil u predajcu.

Na čo slúži havarijné poistenie

Havarijné poistenie poskytuje majiteľovi vozidla poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ktorou môže byť napríklad poškodenie, zničenie, krádež motorového vozidla, škody vzniknuté následkom živelnej udalosti, krádeže, vandalizmu alebo dopravnej nehody, bez ohľadu na to, či bola spôsobená vodičom vozidla alebo inou udalosťou. Z povinného zmluvného poistenia sa však vypláca škoda len poškodenému, vinník si opravu platí z vlastného vrecka. Havarijné poistenie kryje škody na vozidle klienta.

Z havarijného poistenia nie sú hradené škody, ak ide o úmyselné poškodenie vozidla samotným klientom, ak vozidlo použil pri páchaní trestnej činnosti, ak sú škody spôsobené vojnovými udalosťami alebo nepokojmi v krajine a ak vodič jazdí bez vodičského preukazu pod vplyvom návykových látok. Havarijné poistky majú aj tzv. spoluúčasť, čo je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na škode. To znamená, že o túto sumu bude poistné plnenie krátené.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Iveta HudákováMarián Búlik
Firmy a inštitúcie Finančný kompasOVB Allfinanz Slovensko