Prvá slovenská firma na zahraničnej burze sťahuje svoje akcie z trhu

Burza obchodovanie
Ilustračné foto. pixabay.com

Spoločnosť Asseco Central Europe bola v roku 2006, ešte pod názvom Asseco Slovakia, prvou slovenskou firmou, ktorá umiestnila svoje akcie na zahraničnej burze. Po desiatich rokoch sa rozhodli jej vlastníci z varšavskej burzy stiahnuť.

Prvá slovenská firma priamo kótovaná na zahraničnej burze sťahuje svoje akcie z trhu. Po desiatich rokoch na varšavskej burze totiž končí skupina Asseco Central Europe, ktorá síce stále sídli v Bratislave, majoritným vlastníkom je však už Asseco Poland. Asseco Central Europe vstúpila na burzu vo Varšave v októbri 2006, koncom novembra však mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami a zároveň o tom, že firma prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou podľa slovenského práva.

Akcie na doručiteľa končia

Celkovo Asseco sťahuje z varšavskej burzy 21,4 milióna svojich akcií, ktorých menovitá hodnota predstavuje 0,33194 eura. Vlastníci firmy zároveň rozhodli o zmene podoby týchto akcií zo zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné alebo hromadné akcie na meno. „Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť okamihom udelenia povolenia zo strany Poľského úradu pre dohľad nad finančným trhom na zmenu formy a podoby akcií spoločnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti. Následne by mali akcionári dostať lehotu na vyzdvihnutie listinných alebo hromadných akcií.

Ušetria náklady

Dôvod rozhodnutia stiahnuť akcie Asseco Central Europe z varšavskej burzy majoritný vlastník firmy nekonkretizoval. V stanovisku k vyhláseniu povinnej ponuky na prevzatie akcií však firma uviedla, že ukončenie obchodovania s akciami na burze bude znamenať zníženie nákladov, ktoré sú spojené s kótovaním akcií na trhu. Firma v rovnakom stanovisku uviedla, že ukončenie obchodovania na burze vo Varšave nebude mať negatívny dopad na zamestnanosť v spoločnosti Asseco Central Europe.


O spoločnosti Asseco Central Europe
História spoločnosti Asseco Central Europe siaha až ku koncu roka 1998, kedy bola založená pod pôvodným obchodným menom Asset Soft. V septembri 2005 bola premenovaná na Asseco Slovakia a v roku 2010 dostala súčasný názov Asseco Central Europe. Majoritným vlastníkom je firma Asseco Poland S.A. s 93,51-percentným podielom. Základným predmetom podnikania skupiny, ktorá okrem Slovenska pôsobí aj v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku, je produkcia softvéru, predaj hardvéru a softvéru a poskytovanie služieb a konzultácií spojených so softvérom a hardvérom. V minulom roku dosiahla Asseco Central Europe konsolidované tržby z predaja v sume vyše 155 mil. eur a čistý zisk bezmála 11 mil. eur. Ku koncu roka 2015 pracovalo v skupine vyše 1 600 zamestnancov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom