Reinvestovanie investičného portfólia môže ovplyvniť zisk niektorých poisťovní

Forex, graf, obchodovanie
Ilustračné foto. pixabay.com

Asociácia poisťovní si myslí, že poisťovne so situáciou reinvestícií investičného portfólia už počítajú a sú pripravené, avšak niektorým poisťovniam môže klesnúť zisk.

Rizikom pre komerčné poisťovne je podľa Národnej banky Slovenska okrem iného aj reinvestovanie investičného portfólia. Ide o splatnosť dlhopisov s vysokou úrokovou mierou, ktoré boli nakupované v minulosti a ich náhradu menej výnosnými investíciami, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu. „Predpokladáme však, že poisťovne s touto situáciou už dlhšie rátajú a majú pripravené svoje investičné stratégie tak, aby pokryli všetky svoje záväzky. Je však možné, že v dôsledku tejto reinvestície dôjde u niektorých poisťovní k miernemu poklesu ich zisku,“ povedala pre agentúru SITA generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní Jozefína Žáková.

Vplyv nízkych sadzieb

V tomto roku bude poistný sektor musieť podľa centrálnej banky reinvestovať 7,3 % investičného portfólia, z čoho väčšinu tvoria výnosné štátne dlhopisy. Prostredie nízkych úrokových sadzieb predstavuje pre poistný sektor riziko, najmä pri dosahovaní garantovaného investičného výnosu v klasickom životnom poistení. Zmluvy životného poistenia majú spravidla dlhšiu splatnosť ako finančné aktíva, ktorými poisťovne dosahujú potrebný výnos.

V tomto ohľade bude rok 2019 podľa Národnej banky Slovenska významný, keďže budú splatné dlhopisy s fixným kupónom v objeme 443 mil. eur, pričom priemer predchádzajúcich troch rokov bol 226 mil. eur. Navyše až 81 % týchto dlhopisov v sume 357 mil. eur tvoria 15-ročné slovenské štátne dlhopisy vydané v máji 2004, ktoré poisťovne nakúpili najneskôr v roku 2009. Na porovnanie, v roku 2018 bolo splatných 136 mil. eur z dlhopisov s fixným kupónom, nakúpených do roku 2011, teda podľa centrálnej banky pred strmým poklesom úrokových sadzieb. Z dlhopisov nakúpených do roku 2011 sa očakáva maturita 95 mil. eur v roku 2020 a 46 mil. eur v roku 2021.

Pokles pod garantovanú sadzbu

V prípade reinvestovania splatných dlhopisov späť do štátneho dlhu by priemerný dosahovaný výnos celého portfólia, okrem investičného životného poistenia, mohol klesnúť o 0,3 percentuálneho bodu. Spodný odhad výnosu splatných dlhopisov predstavuje 4,74 %, čo bol priemerný výnos 10-ročných štátnych dlhopisov v roku 2009. Nahradenie rovnakými cennými papiermi so splatnosťou 10 rokov s priemerným výnosom 0,78 % by znamenalo, že priemerný investičný výnos v poistnom sektore, okrem investičného životného poistenia, poklesne pod priemernú garantovanú sadzbu. „Alternatívne môže poistný sektor zvoliť aktíva s vyšším výnosom, ale aj vyšším rizikom,“ uzatvára centrálna banka.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka Slovenska