Reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia podporila väčšina jej veriteľov

Investovanie, biznis, Arca Capital
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Väčšina veriteľov na schvaľovacej schôdzi 23. novembra hlasovala za schválenie reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia.

Predmetom schôdze bolo podľa vyjadrení firmy hlasovanie veriteľov o schválení reštrukturalizačného plánu, ktorý 27. októbra schválil veriteľský výbor.

Dvadsaťtri skupín veriteľov

Veritelia boli v dvadsiatich troch skupinách, z ktorých tri skupiny, reprezentované jediným veriteľom Prima banka Slovensko, sa zdržali hlasovania a len v jednej skupine neprijali reštrukturalizačný plán potrebnou väčšinou, pretože za jeho schválenie nehlasovali veritelia s nadpolovičnou väčšinou hlasov v danej skupine.

V celkovom súčte všetkých prítomných veriteľov však prejavilo podporu reštrukturalizačnému plánu takmer 68 % hlasov z prítomných veriteľov.

V jedinej nesúhlasiacej skupine plán nepodporili takmer výlučne veritelia zastúpení advokátskou kanceláriou Fardous Partners.

„Spoločnosť Arca Capital Slovakia nechce polemizovať nad skutočnými záujmami tejto advokátskej kancelárie, avšak považuje za krajne neštandardné, že ohrozila reštrukturalizáciu, v rámci ktorej sa jej klientom ako nezabezpečeným veriteľom ponúkalo takmer 73-percentné uspokojenie ich pohľadávok,“ uviedla spoločnosť Arca Capital Slovakia.

Pôvodný plán museli prepracovať

Podľa jej vyjadrení totiž hrozil aj konkurz, kde by bolo uspokojenie na úrovni 20 % až 22 %. Veriteľský výbor schválil reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia koncom októbra 2021.

Nezabezpečení veritelia majú podľa neho získať uspokojenie pohľadávok do výšky 72,98 % v horizonte piatich rokov.

Pôvodný reštrukturalizačný plán hovoril o uspokojení vo výške 67 %. Veriteľský výbor s tým nesúhlasil, pričom časť veriteľov na čele s Fardous Partners požadovala 95 až 100 %.

Firma Arca Capital Slovakia plán prepracovala, pričom musela mieru uspokojenia nastaviť podľa jej podnikateľských možností a plánovaných prognóz tak, aby bol pripravený reštrukturalizačný plán reálny a udržateľný. Preto navrhla uspokojenie do výšky 72,98 %.

Podajú návrh na potvrdenie plánu

V najbližších dňoch firma Arca Capital Slovakia podá na konajúci súd návrh na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, ktorého súčasťou bude návrh na nahradenie súhlasu tých štyroch skupín, ktoré nepodporili reštrukturalizačný plán.

Na pozitívne rozhodnutie súdu o nahradení súhlasov a potvrdení reštrukturalizačného plánu sú totiž podľa Arca Capital Slovakia splnené všetky zákonné podmienky.

Päťčlenný veriteľský výbor tvorí Slovenská sporiteľňa, Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., Privatbanka a Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár zastúpení advokátskou kanceláriou Fardous Partners.

Za schválenie aktuálneho reštrukturalizačného plánu boli Slovenská sporiteľňa, Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol. a Privatbanka.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Arca Capital Slovakia