Rezorty práce a financií sa sporia o zavedenie prednastavenej investičnej stratégie v 2. pilieri

Peniaze, čas, sporenie, investovanie
Ilustračné foto. pixabay.com

Ministerstvo financií žiada, aby súčasťou návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, o ktorej má v krátkom čase rokovať vláda, bola aj prednastavená stratégia povinného investovania do akcií pre mladých ľudí, podľa ministerstva práce to už z časového hľadiska nie je možné.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí sa s rezortom financií dostalo do rozporu v otázke zavedenia prednastavenej investičnej stratégie pre mladých sporiteľov v druhom pilieri. Ministerstvo financií žiada, aby súčasťou návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, o ktorej má v krátkom čase rokovať vláda, bola aj prednastavená stratégia povinného investovania do akcií pre mladých ľudí. Mladý sporiteľ by si pritom mohol túto prednastavenú stratégiu zmeniť podľa vlastného uváženia na inú investičnú stratégiu.

„Zavedenie tejto stratégie nie je možné z časového hľadiska zapracovať do súčasnej novely zákona, tak aby bol zachovaný harmonogram a navrhovaná účinnosť zákona,“ zdôvodňuje svoj postoj ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Konzervatívne investovanie znižuje šance na lepší dôchodok

Rezort financií upozorňuje na to, že v súčasnosti si sporí väčšina sporiteľov v málo výnosnom dlhopisovom garantovanom fonde. „Sporenie na dôchodok je však dlhodobý proces a takéto konzervatívne investovanie znižuje šance na lepší dôchodok,“ uviedol rezort. Práve nesúlad medzi zložením majetku sporiteľov a ich časovým horizontom sporenia je podľa ministerstva financií najväčší súčasný problém druhého piliera. „Zavedením povinného zosúladenia investičnej stratégie aktuálnych a budúcich sporiteľov s časovým horizontom ich sporenia by sa zvýšila priemerná výnosnosť aktív,“ dodalo ministerstvo financií.

Na to, že väčšina sporiteľov si dnes v druhom pilieri sporí príliš konzervatívne a ich úspory sa preto nezhodnocujú tak, ako by sa mohli, upozornil ešte koncom marca vo svojom komentári Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR. Takmer 80 % majetku je totiž investovaných do nízko výnosných dlhopisových fondov. IFP preto navrhuje zaviesť predvolenú stratégiu, v ktorej by sporiteľ počas prvej polovice svojej kariéry investoval len do akcií. V druhej polovici kariéry by ponechal svoj majetok v akciovom fonde a nové príspevky by posielal do dlhopisového fondu. „Aktívnym sporiteľom bude ponechaná možnosť voľby vlastnej investičnej stratégie, tak ako doteraz,“ uvádza IFP.

Sporenie na dôchodok je dlhodobý proces

Sporenie na dôchodok je podľa IFP dlhodobý proces a konzervatívne investovanie znižuje šance na lepší dôchodok. „Predvolená stratégia je v porovnaní so súčasným investovaním do garantovaných dlhopisových fondov výrazne výnosnejšia,“ tvrdia analytici. Vhodnosť voľby investičnej stratégie ovplyvňuje aj to, kedy a akou formou začnete dôchodok z druhého piliera čerpať. „Navrhujeme preto zaviesť automatický vstup do odporúčanej stratégie, upraviť vyplácanie dôchodku z druhého piliera a zároveň garantovať výnos, ak sporiteľ bude investovať podľa odporúčanej stratégie,“ uvádza sa v komentári.

Výsledky analýzy IFP potvrdzujú aj zhodnotenia majetku v jednotlivých typoch fondov, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti. Konzervatívne dôchodkové fondy od svojho vzniku zhodnotili majetok sporiteľov 1,7 % až 2,5 %, kým indexové fondy o 7,8 % až 10,5 %. V akciových fondoch zhodnotenie od ich vzniku dosiahlo 2,5 % až 3,9 % a v dvoch zmiešaných fondoch 2,5 %, resp. 3,1 %.

Zavedenie predvolenej investičnej stratégie je aj súčasťou Akčného plánu Národného programu reforiem na rok 2019. Túto úlohu by si mal rezort práce a sociálnych vecí podľa tohto materiálu splniť do konca budúceho roka.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRMPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR