Rizikom pre poisťovne je najmä neistota týkajúca sa nemajetkovej ujmy

Zákon, právo, súd
Ilustračné foto pixabay.com

Ak sa neupraví legislatíva a súdy budú poisťovne zaväzovať k vysokým plneniam nemajetkovej ujmy, poisťovne sa môžu podľa Slovenskej asociácie poisťovní dostať do veľkých problémov.

Národná banka Slovenska vo svojej analýze finančného sektora identifikovala rôzne riziká poistného sektora, pričom asociácia poisťovní považuje za najvýznamnejšie riziko v oblasti náhrady nemajetkovej ujmy. Náhrada je pritom najviac diskutovaná pri povinnom zmluvnom poistení. „Nedostatočná legislatíva predstavuje pre poistný sektor komplikáciu v správnom odhade náhrady nemajetkovej ujmy,“ konštatuje centrálna banka. S tým súhlasí aj poistná asociácia. „Nároky tohto druhu sa uplatňujú na súdoch, ktoré však rozhodujú nejednoznačne a s veľkými rozdielmi, pokiaľ ide o výšku plnenia,“ povedala pre agentúru SITA generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní Jozefína Žáková.

Podľa názoru rezortu financií ako autora zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla však tento nárok nie je krytý poistením zo zákonného poistenia, pokračuje Žáková. Napriek tomu súdy zaväzujú poisťovne podľa Žákovej takéto plnenie poskytovať vo výške, akú stanovuje sám súd, ktorý nie je viazaný žiadnym limitom, ani žiadnymi pravidlami pre hodnotenie právneho základu pre takéto plnenie. „Podľa informácií poisťovacieho sektora už teraz ležia na súdoch žaloby v hodnote desiatok miliónov eur, ktoré nie sú kryté poistným. Pritom pre porovnanie – odškodnenie obetí trestných činov má definovanú hranicu vo výške 50-násobku minimálnej mzdy,“ upozornila Žáková.

Celková súdom priznaná výška náhrad má zatiaľ podľa Národnej banky Slovenska skôr okrajový vplyv na hospodárenie poistného sektora. „No neistota v očakávaní budúcich súdnych rozhodnutí predstavuje potenciálne významné riziko pre poistný sektor,“ konštatuje centrálna banka. Žáková dodala, že ak sa neupraví legislatíva a súdy budú poisťovne zaväzovať k vysokým plneniam nemajetkovej ujmy, poisťovne sa môžu dostať do veľkých problémov. „Bude to mať za následok podstatné zvýšenie ceny poistenia za povinné zmluvné poistenie,“ dodala Žáková.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka Slovenska