Rizikom pre poisťovne je podľa NBS neistota týkajúca sa nemajetkovej ujmy

Poistenie, PZP, auto
Ilustračné foto pixabay.com

Toto riziko sa týka najmä povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel.

Pre poistný sektor je jedným z aktuálnych rizík najmä neistota týkajúca sa vzniku a výšky poistných nárokov z tzv. nemajetkovej ujmy. Ako ďalej konštatovala Národná banka Slovenska (NBS) v Správe o finančnej stabilite k novembru 2018, toto riziko sa týka najmä povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel. Samotná výška nákladov nie je vysoká, ale má rastúci charakter.

Výsledky sporov sú rôzne

Ide o náhradu morálnej, citovej či inej nefyzickej škody v prípade poškodenia zdravia alebo pri úmrtí. Nemajetková ujma nie je dostatočne legislatívne upravená, preto jej priznanie a výška závisia najmä od súdnych rozhodnutí. Doterajšia prax však ukazuje na pomerne rôznorodé výsledky súdnych sporov. Neistota o skutočnej výške odškodnenia nemajetkovej ujmy narúša jednu zo základných podmienok poistiteľnosti rizika, ktorou je schopnosť poisťovne odhadnúť stratu.

Celková ročná škoda z nemajetkovej ujmy sa pohybuje rádovo v stovkách tisíc eur, čo predstavuje zvýšenie kombinovaného ukazovateľa v poistení áut približne o pol percentuálneho bodu. Trend je však rastúci, v rokoch 2016 a 2017 sa medziročne škody zdvojnásobili, poistný sektor ich znášal z nemajetkovej ujmy. Počet prípadov je však pomerne nízky a jednotlivé poisťovne navyše nemajú informácie o prípadoch ostatných poisťovní. To ešte znižuje vzorku na odhad poistného rizika. Navyše v prípade zachovania rastového trendu výšky odškodného môže nemajetková ujma predstavovať ďalšie riziko pre rentabilitu povinného zmluvného poistenia, ktorá je už aj tak dlhodobo pod tlakom.

Nedostatočná kvalita vlastných zdrojov

V sektore poisťovní predstavuje riziko aj štruktúra vlastných zdrojov. Viaceré poisťovne plnia požiadavku solventnosti len vďaka tomu, že do kapitálu sa od roku 2017 začali započítavať aj očakávané zisky z budúceho poistného, pri ktorých však existuje riziko, či budú realizované. Tieto budúce zisky tvoria viac ako 60 % vlastných zdrojov poisťovní, čo päťnásobne presahuje medián EÚ.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom