Slováci dávajú prednosť ochrane majetku pred poistnou ochranou svojej vlastnej osoby

Poistenie, úraz
Ilustračné foto. pixabay.com

Z bežného pracovného života nás môže vyradiť aj úraz. Podľa štatistík Sociálnej poisťovne patrí práve úraz medzi tri najčastejšie príčiny práceneschopnosti a je dokonca hlavnou príčinou úmrtí ľudí vo veku do 44 rokov.

Podľa poisťovne Generali je dôležité včas myslieť na úrazové poistenie s krytím trvalých následkov úrazu, ktoré dokáže zabezpečiť pokrytie výdavkov. Produktová manažérka personálneho poistenia poisťovne Generali Jana Kováčová v tomto prípade odporúča aj poistenie denných dávok.

Hoci život je na nezaplatenie, nielen prieskumy, ale aj čísla z poisťovní potvrdzujú, že Slováci dávajú prednosť ochrane majetku pred poistnou ochranou svojej vlastnej osoby. Veľký vplyv na túto skutočnosť má podľa Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov fakt, že sa majetok získava rôznym úverovaním a to je spojené s povinnosťou ochrany majetku.

No kým v tomto prípade si Slováci už uvedomujú riziká, ktoré môžu nastať, pri ochrane života podľa asociácie nedôverujú celkom faktom a spoliehajú sa skôr na šťastie.

Vplyv na rodinný rozpočet

Opodstatnenosť poistenia je podľa sprostredkovateľskej asociácie v tom, že má pomôcť prefinancovať následky poistnej udalosti. V prvom rade si tak treba položiť otázku, do akej miery môže daná poistná udalosť zasiahnuť rodinný rozpočet. Či vôbec na to rodina finančne má, aby potenciálne výdavky pokryla, a to aj v prípade úrazov s trvalým následkom.

Teda nielen výdavky na lieky, ale aj na nákup zdravotných pomôcok, napríklad ortéz, až po prípadnú úpravu bývania na bezbariérové. Hlavne v takýchto prípadoch hrozí, že človek prichádza aj o ušlú mzdu z dôvodu dlhšej práceneschopnosti.

Pri životnom poistení je podľa poisťovne Generali dôležité myslieť aj na vykrytie zníženého príjmu počas dlhodobej práceneschopnosti alebo v prípade invalidity. Priemerná výška invalidného dôchodku v prípade invalidity nad 70 % je na Slovensku totiž 379,46 eura.

Pri práceneschopnosti je výška nemocenskej dávky počas prvých troch dní na úrovni 25 % z denného vymeriavacieho základu, od štvrtého dňa práceneschopnosti je to 55 % z denného vymeriavacieho základu.

Hrozba rakoviny a infarktov

Analýza dát poistných udalostí poisťovne Generali za posledných šesť rokov potvrdila zlú situáciu, najmä čo sa týka rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení. Počas rokov 2012 až 2018 v rámci životného poistenia zaregistrovali, že najviac klientov Generali ochorelo na rakovinu (32 %) a kardiovaskulárne ochorenia (11 %).

Závažné ochorenia pritom trápia čoraz mladšie ročníky. „Pri uzatváraní poistenia je dôležité, aby klient zvolil poistnú sumu v takej výške, aby zabezpečila výpadok príjmu poisteného aspoň na dva roky a zároveň aj dostatok peňazí potrebných na liečbu a rehabilitácie,“ radí Kováčová.

Neznalosť produktov

Čiastočná nevôľa Slovákov poistiť sa pramení podľa sprostredkovateľskej asociácie aj v neznalosti poisťovacieho trhu, teda neschopnosti porovnať si ponuky poisťovní, skladbu produktov a ceny. Potrebná je aj finančná gramotnosť, teda porozumieť produktu, jeho textu, významu odborných výrazov, poznať zákon o poisťovníctve a orientovať sa v cene peňazí.

Mnohí sa domnievajú, že pravidelným odkladaním si čiastky vo výške poistného v banke si na nepredvídané okolnosti našetria. Nikdy však podľa asociácie nevieme, kedy poistná udalosť nastane, nehovoriac o tom, že poistné plnenie je obvykle nad rámec plateného poistného, keďže poistenie funguje na princípe solidarity.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jana Kováčová
Firmy a inštitúcie Generali Poisťovňa