Slovak Investment Holding podpísal zmluvu s Tatra bankou a Slovenskou sporiteľňou

Podpis, dokumenty
pixabay.com/ilustračné foto

Slovak Investment Holding (SIH) podpísal s Tatra bankou a so Slovenskou sporiteľňou zmluvu SIH antikorona záruka 2 na podporu slovenských podnikov zasiahnutých pandémiou COVID-19. Ide o ďalšie dve veľké komerčné banky, ktoré počas týždňa zareagovali na vyhlásenú výzvu a zapojili sa do novej garančnej schémy. Pred pár dňami zmluvu so SIH podpísala VÚB banka. SIH očakáva, že v najbližších týždňoch prejavia záujem ďalšie banky a prvé úvery budú poskytnuté v júli.

„Dlho očakávaná pomoc pre podnikateľský sektor vo forme štátom garantovaných úverov naberá reálne rozmery. Sme radi, že v spolupráci so SIH, môže Tatra banka pomôcť slovenským firmám zasiahnutým koronakrízou a prispieť tak k oživeniu slovenskej ekonomiky. Zapojením sa do programu SIH antikorona záruka 2 zároveň prichádza k ďalšiemu rozšíreniu možností na čerpanie zvýhodnených prostriedkov za účelom pomoci a podpory zasiahnutého podnikateľského prostredia,“ hovorí člen predstavenstva Tatra banky Peter Matúš.

„Som rád, že po predchádzajúcich menších formách pomoci firmám sa realitou stáva aj veľká garančná schéma. Verím, že vďaka nej sa firmy k novým finančným zdrojom dostanú naozaj rýchlo a jednoducho. Výhodou oproti existujúcej úverovej schéme je, že k peniazom sa dostanú všetky firmy, bez ohľadu na ich veľkosť. Podpísanú garančnú schému považujem za dobrý nástroj, ako preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobene pandémiou s cieľom podporiť zamestnanosť, finančnú kondíciu a likviditu firiem,“ povedal člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za firemné bankovníctvo Norbert Hovančák.

SIH antikorona záruka 2

Prostredníctvom SIH antikorona záruky 2 budú poskytované preklenovacie úvery podnikom s odkladom splátok istiny a úrokov na 12 mesiacov. Maximálna výška úveru je 2 milióny eur so splatnosťou dva až šesť rokov. Úrokové sadzby sú limitované pre mikropodniky vo výške 3,9 % p.a. a pre ostatné podniky 1,9 % p.a. Na úver je aplikovaný poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru, ktorý bude podniku odpustený, ak udrží zamestnanosť. Podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových, ako aj investičných potrieb.

Slovak Investment Holding je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne pomocou finančných nástrojov, tzn. návratnou formou, nie grantovým spôsobom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Slovak Investment HoldingSlovenská sporiteľňaTatra banka