Národná banka volá po reformách, Slovensko prestalo dobiehať bohatšie a vyspelejšie krajiny

dlžník, peniaze, exekúcia, dane
Foto: ilustračné, Getty Images

Slovensko podľa Národnej banky Slovenska (NBS) prestalo dobiehať bohatšie a vyspelejšie krajiny a HDP na obyvateľa je v posledných rokoch stabilne o tretinu nižšie ako priemer .

Suma peňazí, z ktorej celý mesiac žijeme, je u nás o 28 % nižšia ako priemer EÚ27. Obnovenie dobiehania si tak podľa centrálnej banky vyžaduje prijatie zásadných štrukturálnych reforiem s cieľom skvalitniť vzdelávanie, posilniť inovačnú kapacitu v progresívnych oblastiach, či zlepšiť podnikateľské prostredie.

Výzvy Slovenska presahujú podľa národnej banky oblasť dobiehania ekonomickej výkonnosti. Máme nepriaznivé výsledky zdravotníctva, nízku strednú dobu dožitia, ako aj vysokú dojčenskú úmrtnosť. Taktiež je to znečistenie ovzdušia a zaostávajúca miera recyklácie odpadov.

Najdôležitejšia je reforma vzdelávania

Aj zraniteľnosť ekonomiky sa podľa centrálnej banky zvyšuje. Chýba udržateľnosť verejných financií a zadlženosť domácností rastie.

Medzi najdôležitejšie reformy pre reštart Slovenska podľa národnej banky patrí napríklad reforma vzdelávania. Je potrebné zmeniť osnovy, zlepšiť školské budovy, zatraktívniť povolanie učiteľov, či prilákať viac učiteľov a študentov zo zahraničia. Potrebné sú aj inovácie v oblasti priemyslu, taktiež digitalizácia, umelá inteligencia, elektromobilita, či vodíková ekonomika.

Potrebné je podľa centrálnej banky zamerať sa aj na zelenšiu ekonomiku, či trh práce. V oblasti zdravotníctva potrebujeme zvýšiť efektívnosť výdavkov, zlepšiť riadenie verejných nemocníc, ako aj zamestnať viac zdravotníkov.

Udržateľnosť ohrozuje starnutie populácie

Udržateľnosť verejných financií ohrozuje podľa centrálnej banky najmä starnutie populácie. Pandémia zvýšila mieru zadlženia verejných financií a budúce náklady starnutia je potrebné eliminovať. Po odznení ekonomických následkov pandémie je nutná konsolidácia verejných financií.

Prioritou sú udržateľné a efektívne financie. Nevyhnutná je teda podľa národnej banky reforma dôchodkového systému, nastavenie výdavkových limitov, či zlepšenie výberu daní.

Návrh plánu obnovy podľa Národnej banky Slovenska odzrkadľuje väčšinu uvedených reformných priorít a predstavuje príležitosť zlepšiť kvalitu života, inovačný potenciál ekonomiky a prispieť k zelenej transformácii ekonomiky.

V nasledujúcom desaťročí máme možnosť na to využiť viaceré zdroje financovania, ako prostriedky z plánu obnovy, či čerpanie eurofondov z končiaceho programového obdobia, ako aj z toho nového. Rizikom však bude podľa centrálnej banky samotná implementácia reforiem a schopnosť efektívne čerpať dostupné zdroje.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka Slovenska