Spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia sa vlani v nových obchodoch darilo

Lízing
Ilustračné foto Jeroen van Oostrom/FreeDigitalPhotos.net

Najväčší potenciál je podľa vyjadrení spoločnosti v investíciách do efektivity výroby a automatizácie.

Spoločnosť UniCredit Leasing spolu so svojimi dcérskymi firmami prefinancovala v minulom roku nové obchody v obstarávacej cene 319,2 mil. eur pri medziročnom náraste o 17 %. Ako spoločnosť informovala vo výročnej správe, prostredníctvom nových zmlúv financovala len hnuteľné predmety. Celkovo vlani uzatvorila 10 633 nových zmlúv o financovaní. Čistá financovaná hodnota stúpla o 19,2 % na 271 mil. eur. Individuálny čistý zisk za minulý rok predstavoval 15,5 mil. eur pri medziročnom náraste o 66,9 %. Avšak konsolidovaný zisk zaznamenal pokles o 6,9 % na 9,93 mil. eur.

Osobné a úžitkové automobily tvorili vlani 54 % z celkového objemu všetkých novo uzatvorených obchodov spoločnosti. Financovanie tohto segmentu je podľa vyjadrení spoločnosti stabilné, bez väčších výkyvov, pričom pri nižších počtoch zmlúv boli financované predmety s vyššou hodnotou. Financovanie technológií a dopravných zariadení tvorilo vlani 46 %. Z celkového objemu hodnoty financovanej komodity technológií a dopravných zariadení tvorili najväčší podiel výrobné stroje a zariadenia.

Najväčší potenciál je podľa vyjadrení spoločnosti v investíciách do efektivity výroby a automatizácie. Celý výrobný sektor, a nielen ten, má podľa spoločnosti obrovský problém s nachádzaním adekvátnej pracovnej sily. Rok 2018 sa niesol v znamení zvýšeného dopytu po financovaní segmentu zložitejších technológií s vyššou hodnotou, hlavne v oblasti strojov a zariadení a robotizácie výroby. „V oblasti technológií financujeme dlhodobo rok čo rok väčšie objemy a posilňujeme našu pozíciu,“ informovala spoločnosť.

O spoločnosti

UniCredit Leasing Slovakia je lízingová spoločnosť, ktorá aktívne pôsobí na slovenskom lízingovom trhu od roku 1996. Je súčasťou finančnej skupiny UniCredit. Činnosť lízingovky ako aj jej dcérskych a sesterských spoločností je sústredená na lízing osobných a úžitkových automobilov, lízing ostatných dopravných prostriedkov a lízing technológií a sprostredkovanie poistenia. Konsolidovaný celok UniCredit Leasing Slovakia zahŕňa aj UniCredit Broker, UniCredit Fleet Management a UniCredit Leasing Insurance.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom