Štát navrhuje zmierniť limity na povinný audit účtovníctva

účtovníctvo peniaze
Foto: pixabay.com

Kritéria pre povinné auditovanie účtových závierok obchodných spoločností by sa mali zmierniť. Počíta s tým novela zákona o účtovníctve, ktorú v stredu schválil vládny kabinet. Ministerstvo financií, ktoré návrh pripravilo, hovorí, že ním vyšlo v ústrety dlhodobým požiadavkám firiem a navrhnuté zmeny podmienok dôkladne zvažovalo. Audítori a daňoví poradcovia však hovoria, že spôsobí zhoršenie kvality účtovníctva menších firiem. S týmto názorom sa stotožnil aj Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý voči návrhu vzniesol aj zásadnú pripomienku.

Limit sa má zdvojnásobiť

Podľa vládou schváleného návrhu sa pritom majú sumy, ktorých prekročením vzniká povinnosť závierku overovať audítorom, oproti súčasnosti zdvojnásobiť. Podmienka obratu sa tak navrhuje zvýšiť na štyri milióny eur a podmienka veľkosti majetku na dva milióny eur. Zákon o účtovníctve pritom stanovuje, že obchodné spoločnosti a družstvá musia dať auditovať svoje výsledky po naplnení minimálne dvoch z troch stanovených podmienok. Okrem výšky obratu a sumy majetku je tretím kritériom počet zamestnancov. Nastavený je na 30 ľudí a novelou sa meniť nemá.

Prostredníctvom zásadných pripomienok žiadali limity ponechať na súčasnej úrovni okrem Najvyššieho kontrolného úradu SR aj Slovenská komora audítorov či Slovenská komora daňových poradcov. Všetci pritom tvrdili, že zdvojnásobenie limitu spôsobí zhoršenie kvality účtovníctva a samotných účtovných závierok menších firiem. Rezort financií však tvrdí, že tento návrh dôkladne zvažoval. „Pri svojom rozhodovaní o zvyšovaní podmienok pre vznik povinnosti auditu v účtovnej jednotke ministerstvo zohľadnilo veľkosť ekonomiky a jej rast, veľkosť obchodných spoločností v nej ale aj administratívnu záťaž, ktorá sa na obchodné spoločnosti zavedením povinnosti auditu kladie,“ uvádza predkladateľ.

Ďalšie zmeny

Návrh novely zákona o účtovníctve počíta aj s ďalšími zmenami. Okrem iného má tiež vymedziť účtovné jednotky, ktoré musia uvádzať vo výročnej správe nefinančné informácie týkajúce sa opisu politiky rozmanitosti, či zaviesť povinnosti overenia údajov vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou pre účtovné jednotky, ktoré nespadajú pod dohľad Národnej banky Slovenska. Novela by mala nadobudnúť účinnosť od budúceho roka.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRNKÚ Najvyšší kontrolný úradSKAU Slovenská komora audítorovSKDP Slovenská komora daňových poradcov