Trhu PZP by podľa analytika pomohlo plošné uplatňovanie malusov

Poistenie, pzp, peniaze, euro
Ilustračné foto. pixabay.com

Slovenský trh povinného zmluvného poistenia (PZP) je dlhé roky cenovo zdeformovaný a najmä nespravodlivý. „Na Slovensku sa uplatňujú iba bonusy, zatiaľ čo malusy ako postih za rizikové správanie a spôsobené škody sa prakticky neuplatňuje,“ povedal finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Povinnému zmluvnému poisteniu ľudia podľa riaditeľa pre neživotné poistenie vo FinGO.sk Štefana Fajnora často nevenujú zvýšenú pozornosť. Kúpia si auto, uzatvoria poistku, každý rok zaplatia šek od poisťovne a kým sa im nestane poistná udalosť alebo nekúpia nové auto, svoju poistku „neriešia“.

Konkurencia je vysoká

Dôvodom neuplatňovania malusov je podľa Búlika vysoká konkurencia a vstup viacerých nových poisťovní na trh, ktoré vždy prichádzali s dumpingovými cenami. Keďže Slováci sú pri poistení mimoriadne cenovo senzitívni, výsledkom bolo, že poisťovne uplatňovali výlučne bonusy, pretože nechceli pre malusy riskovať stratu klienta.

Nákup povinného zmluvného poistenia totiž Slováci ešte stále vo väčšine prípadov uskutočňujú podľa Búlika len podľa ceny. „Tento stav vyústil do veľmi nezdravého prostredia, v ktorom sa dlhé roky poisťovne s väčším počtom klientov báli zvyšovať ceny aj napriek tomu, že im výrazne rástli náklady,“ konštatuje Búlik. Centrálna banka už niekoľko rokov upozorňuje na neudržateľnosť cenového nastavenia, keďže povinné zmluvné poistenie je dlhodobo v strate.

Postupná zmena

V posledných dvoch rokoch je však vidieť podľa analytika postupnú zmenu, keď poisťovne pomaly začali dvíhať cenovú úroveň povinného zmluvného poistenia. Rovnako sa vo väčšej miere uplatňuje diferenciácia poistného podľa rizikovosti vodičov.

Osobitne mladí vodiči z krajských miest sú štatisticky najrizikovejšia skupina, čo môže pri PZP znamenať rozdiel v ročnom poistnom v stovkách eur v závislosti od objemu motora poisteného auta. Mladí vodiči z miest v porovnaní so staršími vodičmi z vidieku platia neraz cenu vyššiu o 100 a viac percent.

„Malusy však stále poisťovne uplatňujú len výnimočne, a to v prípade väčších poistných udalostí alebo viacnásobných škôd počas jedného roka,“ hovorí Búlik. Priestor na ich uplatňovanie pritom podľa neho existuje.

Výchovný efekt

Búlik si vie predstaviť, že plošné uplatňovanie malusov by malo aj výchovný efekt. Dnes totiž riskantne jazdiacim majiteľom auta nehrozí ani po spôsobenej nehode žiadne zdraženie poistky, prípadne len mierny cenový nárast o pár desiatok eur. Ak by bol však napríklad malus odstupňovaný do kategórií podľa výšky spôsobenej škody a mohol by napríklad viesť k zdvojnásobeniu ceny poistného na ďalší rok v každej poisťovni na trhu, mnoho ľudí by sa na cestách správalo opatrnejšie.

„Očakával by som podobný efekt, ako keď v niektorých štátoch je povinnou súčasťou poistenia automobilu stopovacie zariadenie s radarom, ktoré registruje spôsob jazdy a dodržiavanie predpisov a podľa toho vodiča cenovo zvýhodňuje alebo znevýhodňuje,“ dodal Búlik.

Hrozí pokuta

Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú môže klient spôsobiť motorovým vozidlom niekomu inému, čiže tretej strane. Uzatvorenie poistenia je povinné zo zákona. Ten presne špecifikuje, kto je povinný uzatvoriť si PZP, územný rozsah poistenia, minimálne poistné sumy a podobne.

„Keby ste PZP nemali, hrozí vám pokuta až do 3 320 eur a zároveň by ste pri poškodení auta niekomu inému museli platiť škodu z vlastného vrecka. Tá by sa mohla vyšplhať aj do výšky niekoľko desiatok tisíc eur,“ povedal Fajnor.

Prehodnotiť svoje PZP môže klient vždy k výročiu zmluvy, teda raz ročne. Ak by chcel zmluvu vypovedať, musí tak urobiť najneskôr šesť týždňov pred jej výročím, výpoveď v tomto čase už musí byť zaregistrovaná v poisťovni.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Marián BúlikŠtefan Fajnor
Firmy a inštitúcie FinGO.skOVB Allfinanz Slovensko