V júni zbankrotovalo najviac Slovákov v tomto roku, medzi dlžníkmi boli väčšinou muži

Osobný bankrot
Foto: ilustračné, Getty images

V júni zbankrotovalo na Slovensku najviac ľudí v tomto roku až 821. Je to zatiaľ jediný mesiac v roku 2021, v ktorom bol počet bankrotov väčší, než v rovnakom období vlaňajška, a to o 0,61 %. V medzimesačnom porovnaní bolo v júni o 37,75 % viac bankrotov.

Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK). V druhom štvrťroku 2021 zbankrotovalo 1 836 obyvateľov Slovenska, pri medziročnom poklese o 35,22 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom ich v druhej štvrtine roka 2021 bolo viac o 46,88 %.

Zbankrotovalo viac mužov

„Medzi dlžníkmi v minulom mesiaci sme identifikovali 28 manželských párov a 6 príbuzenských väzieb. Adresu na obecnom, miestnom alebo mestskom úrade, prípadne na virtuálnej adrese malo 112 dlžníkov, čo predstavuje 13,64 % z celkového počtu ľudí, ktorí zbankrotovali v júni. Zároveň bol vyhlásený konkurz na majetok 11-tim osobám, ktorým súdy uložili aj trest prepadnutia majetku. Tieto prípady však nie sú zahrnuté v štatistikách osobných bankrotov, nakoľko s účinnosťou od 1. januára 2018 dlžník nie je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára, ak je vo výkone trestu odňatia slobody,“ uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v júni 2021 ich pripadalo na mužov 531 a na ženy 290. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži, v medziročnom porovnaní sa ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov zvýšil o 0,83 percentuálneho bodu. Tento pomer žien medziročne o 0,83 percentuálneho bodu klesol.

Vedie Banskobystrický kraj

Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v júni, malo 3,20 % dlžníkov vysokoškolské vzdelanie. Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,10 % dlžníčok. Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi sa stali spolu muži a ženy tridsiatnici s 29,23 %, za nimi tesne nasledovali štyridsiatnici s podielom 29,11 %.

Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom – 170 a v Nitrianskom kraji – 142, najmenej v Bratislavskom – 31 a v Trenčianskom kraji – 74.

Stovky zrušených konkurzov

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 811 konkurzov (98,78 %) a 10 dlžníci (1,22 %) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového počtu osobných bankrotov ich v júni bolo 54 (6,58 %) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 767 (93,42 %) na majetok nepodnikateľov.

Súdy zrušili 671 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 594 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 77 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, resp. leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Spoločnosť bola založená v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jana Marková
Firmy a inštitúcie CRIF - Slovak Credit Bureau