Vláda odsúhlasila dohodu na financovanie bánk v krízovej situácii

Peniaze, euro, mince
Ilustračné foto. pixabay.com

Úverový mechanizmus bude slúžiť pre potreby riešenia krízovej situácie úverovej inštitúcie so sídlom na území Slovenska.

Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila dohodu o úverovom mechanizme medzi SR a Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií. Jej cieľom je zabezpečenie podpisu dohody o preklenovacom financovaní vo forme úverovej linky, resp. dohody o úverovom mechanizme. Úverový mechanizmus bude slúžiť pre potreby riešenia krízovej situácie úverovej inštitúcie so sídlom na území Slovenska.
Záväzok členských krajín
Ide o doplnenie procesu riešenia krízových situácií na finančnom trhu. Prihliada sa pritom na potrebu zabezpečenia možnosti poskytnutia premosťovacieho financovania pre slovenské úverové inštitúcie v prípade riešenia ich krízovej situácie, ak prostriedky Jednotného fondu pre riešenie krízových situácií nebudú pre jej riešenie postačujúce. Členské štáty sa totiž zaviazali vytvoriť dočasný premosťovací systém financovania Jednotného fondu pre riešenie krízových situácií.
Stabilnejšia banková únia
Účelom uzavretia tejto dohody je podľa návrhu posilnenie dôveryhodnosti a stability druhého piliera bankovej únie a tým aj slovenského bankového sektora. Nakoľko Jednotný fond pre riešenie krízových situácií dosiahne podľa Ministerstva financií SR plnú kapacitu 55 mld. eur až v roku 2024, je potrebné zabezpečiť dočasné financovanie riešenia krízových situácií zo strany členských štátov. Ich poskytnutie bude limitované podľa návrhu len na prípady vyžiadania zo strany Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií a len pre potreby riešenia krízovej situácie slovenskej úverovej inštitúcie.

Počiatočný záväzok vo výške 110 mil. eur sa bude v čase znižovať úmerne k výške príspevkov slovenských bánk do Jednotného fondu pre riešenie krízových situácií. Na financovanie preklenovacieho obdobia budú poskytnuté finančné prostriedky zo štátnych finančných aktív.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom