Záujem o vydávanie dlhopisov rastie

Obchodovanie
Ilustračné foto. pixabay.com


Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) v prvom polroku zaregistroval 82 nových emisií zaknihovaných cenných papierov v menovitej hodnote 5,5 mld. eur. Z uvedeného počtu nových emisií boli na účty nadobúdateľov pripísané cenné papiere v objeme 3,82 mld. eur. Informoval o tom centrálny depozitár.

Najpočetnejší druh predstavujú zabezpečené dlhopisy, z ktorých v prvom polroku v CDCP zaregistrovali 34 emisií. Za nimi nasledovali nové emisie podnikových dlhopisov v počte 17. Pomerne vysoký záujem emitentov bol aj o vydávanie kmeňových akcií (dvanásť emisií) a investičných certifikátov (desať emisií).

Úspešné kryté dlhopisy

Naopak, čo sa týka objemu vydaných cenných papierov, dominujú štátne dlhopisy, kde z novej emisie 11-ročných štátnych dlhopisov vydanej v apríli tohto roku bol na účty pripísaný objem 1 mld. eur. „Veľmi úspešný nový druh cenného papiera na slovenskom kapitálovom trhu predstavujú kryté dlhopisy, z ktorých v prvom polroku banky vydali 1,5 mld. eur,“ dodala PR manažérka depozitára Dagmar Kopuncová.

Nasledovali nové emisie zabezpečených dlhopisov, z ktorých v prvom polroku bol na účty pripísaný objem 408,2 mil. eur a emisie podnikových dlhopisov v objeme 176,9 mil. eur. Pri emisiách zabezpečených dlhopisov sleduje CDCP nárast počtu aj objemu, ktoré v prvom polroku dosiahli medziročné zvýšenie počtu o 70 % a objemu o 148 %.

Pretrvávajúci záujem emitentov o financovanie prostredníctvom vydávania dlhových cenných papierov potvrdzuje podľa Kopuncovej vysoký podiel dlhových cenných papierov na emisiách zaregistrovaných v prvom polroku v CDCP. Predstavuje 99,47 % celkového objemu a 84,15 % celkového počtu nových emisií.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie CDCP Centrálny depozitár cenných papierov SR