Zdediť môžeme nielen majetok, ale aj dlhy

Peniaze
Foto: ilustračné, Thinkstock


Ľudia počas svojho života nazhromaždia určitý majetok, často aj za účelom zaopatrenia svojich potomkov pre prípad úmrtia. Avšak stane sa, že predmetom dedičstva sú aj dlhy a dediči riešia, čo napríklad so zdedenou hypotékou. „V prvom rade si zistite, či bol úver poistený pre prípad smrti a či mal dlžník aj spoludlžníka. Ak áno, máte o starosť menej, lebo úver splatí buď poisťovňa alebo spoludlžník,“ informuje Iveta Hudáková z portálu Finančný kompas. V prípade, ak zosnulý mal úver sám a nemal ho poistený, bude ho musieť splácať dedič po ukončení dedičského konania.

Dedičstvo môžme aj odmietnuť

V rámci dedenia má dedič možnosť dlh aj odmietnuť, ale v tom prípade príde o dedičstvo. „Ak to urobíte, už nemôžete zdediť ani prípadné úspory, či iné nehnuteľnosti zosnulého,“ upozorňuje Hudáková. Ďalšou z možností je prevziať dlh a snažiť sa predať nehnuteľnosť, no a v prípade menších úverov ich splácať. Ako uviedla spoločnosť Kruk, ktorá pôsobí na trhu pohľadávok, v prípade prijatia dedičstva dedič zodpovedá za dlhy zosnulého do výšky nadobudnutého dedičstva. Osobitný režim podľa Kruku platí pre dediča, ktorý sa sám nachádza v konkurznom konaní. Právna úprava ho obmedzuje a nedovoľuje mu odmietnuť dedičstvo vtedy, keď aktíva prevyšujú pasíva.

Spoločnosť Kruk sa pomerne často stretáva s prípadmi, kedy pozostalí hradia dlhy za zosnulých. Rodina sa snaží zachovať dobré meno a dlh za zosnulého spláca, hoci zákon dáva možnosť odmietnuť dedičstvo. V prípade dedenia dlhov Hudáková odporúča ihneď kontaktovať úverovú spoločnosť. „Vyhnete sa tak upomienkam pre nesplácanie úveru. Banka úročenie a poplatky pri úvere pozastaví až do ukončenia dedičského konania,“ povedala Hudáková. Najdôležitejšie je podľa Kruku pamätať na to, že sa netreba báť kontaktovať veriteľa.

Pôžičky majú vplyv aj na príbuzných

Ľudia si často podľa vyjadrení spoločnosti Kruk požičiavajú finančné prostriedky bez toho, aby reálne zhodnotili svoju skutočnú finančnú situáciu a schopnosť dlhy splatiť. Neberú do úvahy, aký môžu mať pôžičky vplyv na nich a najmä na ich príbuzných. Potomkovia sa tak môžu vďaka neplánovaným pôžičkám svojich rodičov dostať podľa Kruku do zložitých finančných problémov.

Napríklad hypotéka je podľa Hudákovej úver, ktorý sa spláca desiatky rokov, preto je vhodné si ho poistiť. Nikto z nás nevie, aké budú jeho príjmy, zdravie v budúcnosti a čo bude napríklad o desať rokov. Hlavnou úlohou poistenia hypotéky je podľa Hudákovej pomôcť pri problémoch s jej splácaním, do ktorých sa klient môže dostať pri neočakávaných životných situáciách. „Tie môžu nastať pri splácaní dlhodobého úveru pravdepodobnejšie ako pri krátkodobom úvere. Poistenie úveru sa dá získať priamo pri podpise zmluvy o úvere,“ dodala Hudáková.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Iveta Hudáková
Firmy a inštitúcie Finančný kompasKruk