Inšpektori si posvietili na obchody a vykonali tisíce kontrol potravín, potvrdená bola aj miliónová pokuta

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Počas tohtoročného júna inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) vykonali 4 385 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a u 225 z nich boli nájdené nedostatky.

Z kontrolovaných bolo 2 306 prevádzok a 1 503 právnych subjektov. Najviac kontrol bolo vykonaných v obchodnej sieti, nasledovali výrobcovia a veľkoobchodné sklady.

Kontrolóri rozdali desiatky pokút

Inšpektori zistili najväčší problém v hygiene budov a prevádzok, v hygiene technologického zariadenia a pomôcok a v HACCP (zaistenie bezpečnosti potravín v reťazci).

Pre neopakovateľnosť nedostatku boli na mieste vydané blokové pokuty v celkovej sume 4 425 eur. „V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 111 rozhodnutí o pokute v správnom konaní. Pokuty boli uložené vo výške 1 145 800 eur. Najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 1 000 000 eur,“ informujú inšpektori.

„Počas úradných kontrol bolo odobratých 1 297 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli ku dňu ukončené analýzy u 1 134 vzoriek. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 9 vzoriek medzi ne patrila (bravčová masť, káva či fazuľa biela), čo z množstva ukončených vzoriek predstavuje 0,8-percentú porušenosť,“ uvádza ŠVPS SR.

Nevyhovujúca kvalita tovarov

Inšpektori po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu urobili 28 kontrol supermarketov a hypermarketov a u 6 z nich boli zistené porušenia požiadaviek na kvalitu.

Vykonali 212 hodnotení na mieste, čo predstavuje 3 582,22 kg, v 11 prípadoch nevyhoveli, čo je 5,2 percenta. Spolu hodnotili 40 druhov ovocia a zeleniny.

Medzi nevyhovujúce patrilo napríklad hrozno stolové, jahody, kapusta hlávková či karfiol. Podľa pôvodu bolo najviac nevyhovujúcich plodín na Slovensku – 3, v Holandsku – 2 a v Poľsku – 2.

Prvovýrobcovia dopadli na výbornú

Počas júna si inšpektori odkontrolovali čerstvé ovocie a zeleninu u 242 prevádzok a u 30 z nich boli nájdené nedostatky. Najviac kontrol bolo urobených v maloobchode, kde bolo posúdených 1 298 plodín a 46 z nich nevyhovovalo požiadavkám osobitných noriem.

„Celkovo prekontrolovali inšpektori 166 270,07 kg tovaru, z čoho 6 042,3 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 642,3 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov neboli zistený nevyhovujúci tovar. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 5 400 kg,“ uvádza ŠVPS SR.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ŠVPS Štátna veterinárna a potravinová správa SR