Developeri: Zmeny v stavebnom zákone idú správnym smerom

Plány, dokumenty
pixabay.com/ilustračné foto

Návrh nového stavebného zákona by mal mať konečnú podobu do konca júna.

Pripravované návrhy dvoch nových zákonov, ktoré by mali nahradiť súčasný stavebný zákon, majú podľa firiem pôsobiacich na developerskom trhu dobrý základ. Privítali by však, keby bolo konečné znenie zákonov o územnom plánovaní a výstavbe upravené aj na základe pripomienok a návrhov odbornej verejnosti a požiadaviek odborníkov z praxe.

Samotný legislatívny proces k novému stavebnému zákonu by mal podľa riaditeľa developmentu v HB Reavis Slovakia Jakuba Gossányiho zosúladiť potrebu moderného územného rozvoja a zároveň reflektovať potreby veľkých i menších stavebníkov. „Veríme, že v rámci pripomienkového konania i odbornej diskusie sa podarí čo najskôr pripraviť taký zákon, ktorý zohľadní potreby všetkých zainteresovaných skupín a odstráni právnu neistotu, ktorá vyplýva z doteraz platnej, viac ako 40 rokov starej právnej normy. Veríme, že novy zákon nebude zmätočný, neumožní dvojaké výklady a nebude teda potrebných množstvo noviel a aktualizácií,“ konštatuje pre portál vRealitach.sk Gossányi.

Byrokracia by sa mala znížiť

Šéf developmentu v HB Reavis Slovakia zároveň dodáva, že od nového stavebného zákona očakáva najmä zníženie byrokracie a urýchlenie povoľovacích konaní. „Okrem toho by sme uvítali zjednodušenie a sprehľadnenie byrokratického aparátu, ktorý má vydávanie povolení na starosti. Napríklad návrh zrušenia preneseného výkonu štátnej správy na obce v kombinácii s ďalšími správne nastavenými opatreniami by mohol znamenať krok správnym smerom,“ uvádza Jakub Gossányi.

Pracovné návrhy nových zákonov o územnom plánovaní a výstavbe pripravilo ministerstvo dopravy a výstavby. Aktuálny stavebný zákon, ktorý platí od roku 1976 a zahŕňa štyridsať noviel, už totiž nevyhovuje súčasným požiadavkám. Rezort pripravil dva samostatné návrhy zákonov, pretože územné plánovanie a výstavba okrem Českej republiky nie sú nikde v Európskej únii spojené do jedného zákona.

Čítajte aj:

Oddelenie zákona o územnom plánovaní a stavebnej časti vníma výkonný riaditeľ J&T Real Estate Pavel Pelikán pozitívne, nakoľko plánovacia činnosť je kompetenciou obce, a obyvateľov, ktorých zastupuje. „To znamená, že tvorba územnoplánovacích dokumentácií by mala byť aj naďalej v rukách samospráv, avšak pod vedením odborne spôsobilých osôb a dohľadom orgánu územného plánovania, ktorý by ich usmernil, a vykonával kontrolnú činnosť. Určite zastávame názor, že v tejto oblasti by mala byť samospráva povinná konať a plánovať tak, aby sa jednotlivé obce mohli vyvíjať, a aby sa nebrzdil rozvoj v jednotlivých lokalitách absenciou územnoplánovacích dokumentácií,“ dodáva Pavel Pelikán.

Krok správnym smerom

Business Development Director YIT Slovakia Radek Pšenička konštatuje, že pripravené zmeny zákonov sú tým povestným „prvým krokom správnym smerom“. „Zásada platného územného plánu a následne len jedného komplexného konania pre vydanie stavebného povolenia – tzv. „stavebný zámer“, ktorý by mal nahradiť súčasné dvojkolové územné a stavebné konanie, je nám dobre známa napríklad aj z Fínska, kde sídli centrála nášho koncernu YIT,“ spresňuje Pšenička.

Jednou zo zásadných zmien v novej legislatíve je aj presun zvereného výkonu štátnej stavebnej správy z obcí a miest opäť na štát. S týmto krokom však vyslovili nesúhlas Združenie miest a obcí Slovenska a Únia miest Slovenska. Štát túto svoju pôsobnosť preniesol na miestne samosprávy v roku 2003 a spätným prevzatím tejto kompetencie v rámci pracovného návrhu nového stavebného zákona chce zlepšiť kvalitu výkonu štátnej stavebnej správy.

Čítajte aj:

Zrušenie preneseného výkonu štátnej správy na obce však môže podľa výkonného riaditeľa J&T Real Estate Pavla Pelikána priniesť väčšiu prehľadnosť a najmä zjednotenie procesov a lepšiu kontrolu dodržiavania zákona v oblasti stavebníctva. „Zároveň je zjednodušenie procesov pri jednoduchých stavbách krokom vpred smerom k systému, aký funguje napríklad aj v susednom Rakúsku, a v praxi sa jednoznačne osvedčil. Je pravda, že po viac ako 40-tich rokoch si zaslúžime nový, moderný a funkčný stavebný zákon, ktorý prinesie v tejto oblasti jasné pravidlá,“ očakáva Pelikán.

Čaká sa na definitívne znenie zákonov

Oslovené developerské spoločnosti veria, že výsledkom prípravy zákonov a medzirezortného pripomienkového konania bude taká legislatívna úprava, ktorá bude zodpovedať ekonomickej a stavebnej vyspelosti na Slovensku.

„Pevne veríme, že táto nová legislatíva pomôže zjednodušiť, skrátiť a sprehľadniť celý proces územného plánovania, vývoja a povoľovania nových projektov, vrátane zabezpečenia jasnej zodpovednosti a vymožiteľnosti práva, čo bude po 25 rokoch existencie samostatnej SR významný a pozitívny krok pre všetkých jej občanov, na ktorý už veľmi dlho trpezlivo čakáme,“ konštatuje Radek Pšenička (YIT).

Ministerstvo dopravy a výstavby SR avizuje, že konečná podoba návrhov zákonov o územnom plánovaní a výstavbe by na základe čo najširšej dohody s odbornou verejnosťou by mala byť hotová do 30. júna tohto roka. Na rokovanie vlády, resp. do parlamentu by sa mali dostať predbežne na jar budúceho roka a účinnosť by mohli nadobudnúť v ideálnom prípade najskôr začiatkom roka 2020.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie HB Reavis