Nové stavebné zákony sú nevyvážené v prospech stavebníkov. VIA IURIS vidí len jediné riešenie problému

Stavbár
Foto: ilustračné, www.shutterstock.com

Návrh zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložil podpredseda vlády Štefan Holý, výrazne obmedzuje právo verejnosti, ako aj obcí rozhodovať o svojom území.

Upozorňuje na to vo svojom stanovisku mimovládne združenie VIA IURIS, ktoré za najvýraznejší problém považuje, že legislatívne návrhy nezodpovedajú základným požiadavkám kladeným na proces tvorby a na obsah právnych predpisov.

Ako informovala Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS, legislatívne návrhy sú výrazne nevyvážené v prospech práv stavebníkov, pretože vôbec nezohľadňujú postavenie obcí a verejnosti pri územnom plánovaní a výstavbe.

VIA IURIS vidí len jediné riešenie

Návrhy zákonov, ktoré prinášajú kompletnú rekodifikáciu stavebného práva a reformu štátnej správy v tejto oblasti, považuje VIA IURIS za tak zle pripravené, že ako jediné riešenie vidí ich späť vzatie z legislatívneho procesu a nové spracovanie. To by malo rešpektovať aj pravidlá upravujúce legislatívny proces.

Organizácie VIA IURIS, WWF Slovensko a SOS BirdLife Slovensko sa preto rozhodli legislatívu, ktorej dôsledky môže pocítiť každý jeden obyvateľ Slovenska, zastaviť hromadnou pripomienkou.

Hoci návrhy zákonov upravujú mimoriadne dôležitú a komplexnú právnu oblasť, ktorá sa priamo alebo nepriamo dotýka všetkých obyvateľov, tieto neboli podľa spomínaných organizácií pripravené štandardným legislatívnym procesom.

Návrhy zákonov zasypala vlna kritiky

Mimovládne organizácie kritizujú, že predkladateľ nezverejnil predbežnú informáciu o návrhoch a ani legislatívny zámer, ktoré by bližšie predstavili zamýšľaný koncept. Za negatívne označili, že určil najkratšiu možnú lehotu, a to 15 pracovných dní na pripomienkovanie, čo je pri tak komplexnej novej úprave neprijateľné.

Predkladateľ do procesu prípravy zákonov navyše verejnosť nezahrnul, čo podľa VIA IURIS korešponduje aj s navrhovaným obsahom, ktorý práva verejnosti pri výstavbe výrazne okliešťuje.

Navrhované zákony tiež nezodpovedajú požiadavkám kladeným na obsah právnych predpisov. Sú v nich rozpory, gramatické chyby, v mnohom sú nezrozumiteľné a nelogické. Z toho dôvodu je podľa VIA IURIS náročné k návrhom pripraviť pripomienky.

Jediným cieľom je rýchlosť konania

Oba návrhy zákonov prinášajú novú koncepciu riešenia územného plánovania a povoľovacieho procesu stavieb. Ako upozorňuje VIA IURIS, sú nevyvážené, pretože jediným cieľom je rýchlosť konania, a to aj na úkor princípov dobrej správy a ústavných požiadaviek na výkon verejnej moci.

Za problematické považuje, že návrhy vylúčili pôsobnosť Správneho poriadku na konania, ale neupravili procesné podmienky konania. Neupravujú okruh účastníkov konania, ich prístup do spisu a možnosť zoznámiť sa s podkladmi pre rozhodnutie, priebeh a spôsob prerokovania stavebného zámeru či lehoty a ich plynutie.

Návrh zákona o výstavbe výrazne obmedzuje aj možnosť vlastníkov susedných stavieb a pozemkov ovplyvniť výstavbu v ich okolí a brániť sa pred jej negatívnymi vplyvmi.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Viac k osobe Štefan Hollý
    Firmy a inštitúcie Via IurisWWF Slovensko