Podzemné parkovisko na Kollárovom námestí v Bratislave môže byť realitou, mesto začalo stavebné konanie

BRATISLAVA: Dopravná nehoda
Križovatka Radlinského-Obchodná, Mickiewiczova-Kollárovo námestie. Foto: archívne, SITA/Marko Erd

Bratislavské Staré Mesto začalo stavebné konanie k podzemnému parkovaciemu domu na Kollárovom námestí. V tlačovej správe o tom informoval hovorca mestskej časti Matej Števove.

„Stavebný úrad mestskej časti dnes informoval účastníkov konania o začatí stavebného konania vo veci realizácie podzemného parkovacieho domu na Kollárovom námestí. Oznámenie je vyvesené aj na Úradnej tabuli na oficiálnych stránkach Starého Mesta,“ uviedol hovorca.

Projekt podzemného parkovacieho domu s 296 parkovacími miestami pod námestím developer predstavil ešte v roku 2009, právoplatné územné rozhodnutie získal v apríli 2017.

Park s oddychovou zónou

„Nakoľko stavebník splnil všetky podmienky kladené územným rozhodnutím a stavebným zákonom, upovedomili sme o začatí stavebného konania účastníkov konania a dotknuté orgány,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Medzi účastníkov konania patrí aj hlavné mesto, ktoré ako vlastník pozemkov uzavrelo so stavebníkom zmluvu o budúcom zriadení vecného bremena. Účastníci konania si môžu uplatniť námietky do 30 dní od doručenia upovedomenia o začatí stavebného konania.

,

Pôvodný projekt prešiel viacerými úpravami. Dôvodom boli aj pripomienky aktivistov v súvislosti s pôvodne plánovaným masívnym výrubom stromov v parku, ktorý tvorí centrum Kollárovho námestia.

„Výsledkom úprav bolo, že riešená plocha sa zmenšila na tretinu, ale s väčším počtom podzemných podlaží, aby zostal zachovaný rovnaký počet parkovacích miest uvedený v zmluve PPP projektu,“ vysvetlil hovorca. Na streche podzemnej garáže, ktorá bude na úrovni priľahlého terénu, má byť park s oddychovou zónou.

Plánovaná je aj reorganizácia dopravy

Stavebník upustil od výrubového konania a na základe memoranda o spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava, ktoré bolo podpísané 28. mája 2020, sa dohodol na presadení vzrastlých drevín, ktoré sa nachádzajú nad podzemnou stavbou na iné miesto. Súdne konanie v súvislosti s výrubovým konaním nepozastavuje účinnosť právoplatného územného rozhodnutia, nakoľko súd takéto rozhodnutie nevydal.

„Vytváranie koncentrovaných parkovacích miest zapadá do koncepcie celomestskej parkovacej politiky. Cieľom je zníženie počtu áut na povrchu komunikácií, ktoré sa potom otvoria pre chodcov a iné druhy nemotorovej dopravy,“ vysvetlila Aufrichtová.

Hlavné mesto plánuje na Kollárovom námestí reorganizáciu dopravy. Developer sa zaviazal, že svoj projekt so zámermi hlavného mesta zosúladí. V júni 2020 schválilo mestské zastupiteľstvo zmenu názvu územia na Park na Kollárovom námestí.

Iniciatíva na vybudovanie podzemných garáží vyšla zo strany magistrátu mesta ešte v roku 2009. Magistrát vtedy aj vypísal verejnú obchodnú súťaž na prenájom pozemkov na námestí. Výstavbu a prevádzku garáží zabezpečí súkromný investor ako víťaz projektu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Zuzana Aufrichtová