Štát chce podporovať aj obstarávanie ubytovacích domov

Domácnosť, bývanie, interiér
pixabay.com/ilustračné foto

Umožniť to má návrh novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý schválila vláda. Ministerstvo dopravy a výstavby pripravilo novelu najmä so zámerom podporiť mobilitu pracovnej sily.

Štát chce podporovať aj obstarávanie ubytovacích domov výstavbou alebo kúpou, prípadne prestavbou bytovej či nebytovej budovy. Zavedenie nového účelu podpory umožňuje návrh novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý v stredu schválila vláda. Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravilo novelu najmä so zámerom podporiť mobilitu pracovnej sily.

Peniaze sú už vyčlenené v rozpočte

Z dôvodu nízkeho podielu nájomných bytov na Slovensku majú nové opatrenia motivovať žiadateľov zo súkromného sektora – právnické osoby k obstarávaniu nájomného bývania. Novelou podľa rezortu dopravy a výstavby nevzniknú nové požiadavky na štátny rozpočet, keďže ide o finančné prostriedky vyčlenené v rámci existujúceho programu podpory rozvoja bývania. V rozpočte ministerstva je na to vyčlenených ročne 25 mil. eur.

Obstaranie ubytovacích domov ako nová forma podpory má uľahčiť zamestnávateľom s väčším počtom zamestnancov získavať novú pracovnú silu aj z iných regiónov Slovenska alebo zo zahraničia. Ak bude žiadateľ obstarávať ubytovací dom, môže súčasne požiadať ŠFRB o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie ubytovacieho domu. Štát má poskytovaním výhodného úveru zo ŠFRB zároveň podporovať aj obstaranie pozemku pre ubytovací dom.

Žiadateľmi môžu byť aj samosprávy

Ubytovací dom je budova na bývanie s poskytovaním celoročného ubytovania, ktoré súvisí najmä s výkonom práce a pozostáva z ubytovacích buniek. Obytná miestnosť v bunke musí mať podlahovú plochu najmenej 16 štvorcových metrov. Žiadateľom o poskytnutie podpory na obstaranie ubytovacieho domu by mali byť obce, samosprávne kraje a iné právnické osoby.

Pre nedostatok zariadení sociálnych služieb a záujem súkromného sektora vstúpiť do obstarávania týchto zariadení novela rozširuje okruh žiadateľov o inú právnickú osobu so sídlom v SR, ktorá vznikla aspoň päť rokov pred podaním žiadosti.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SR