V bratislavskej Rači by mal vyrásť komplex bytových domov za milióny eur, v pláne je aj cyklokaviareň

Výstavba
Foto: ilustračné, pixabay.com

V bratislavskej Rači plánujú postaviť komplex bytových domov v hodnote približne 40 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, spoločnosťou Hroznový sad.

„Účelom zámeru je výstavba bytových domov a vytvorenie zázemia pre voľný čas v podobe komunitných, relaxačných a športových priestorov pre obyvateľov v mestskej časti Bratislava – Rača,“ uvádza sa v zámere s tým, že celkovo vznikne osem objektov rešpektujúcich svahovitosť terénu.

„Štruktúru objektov je možné rozdeliť do troch celkov, ktoré vzájomne oddeľuje hlavná dopravná tepna,“ dodáva navrhovateľ.

Začiatok výstavby v prvom kvartáli 2023

Vstup na pozemok je z križovatky Kadnárová-Hečkova. Na severnej hranici pozemku sa nachádza poľná cesta, ktorá má byť v budúcnosti pretransformovaná na cyklistickú Podkarpatskú radiálu R33 spájajúce centrum mesta s Račou.

Pozemok lokality je mierne svahovitý, klesajúci juhovýchodným smerom, oplotený z juhovýchodnej strany. V susedstve, v dolnej časti sa nachádza šesť štvorpodlažných až osempodlažných bytových domov,“ uvádza navrhovateľ. V dolnej časti pozemku je neudržiavaná náletová zeleň a v hornej časti bývalý vinohrad. Začiatok výstavby je naplánovaný na prvý kvartál roku 2023, ukončenie výstavby na záver roka 2025.

Množstvo zelene a zelené strechy

Prvý celok tvoria štyri polyfunkčné bodové bytové domy, ktoré svojím usporiadaním medzi sebou vytvárajú oddychovú zónu pre sedenie, grilovanie, športové a spoločenské aktivity so zónou pre deti s preliezačkami a malé susedské námestie.

„Druhý celok tvorí skupina štyroch malopodlažných bodových bytových domov. Medzi nimi sa vytvára priestor pre komunitné a oddychové aktivity obyvateľov ako je vyhliadka nad dažďovou záhradou, malé námestie a oddychové plató slúžiace na spoločenské aktivity a vybudovanie cyklokaviarne,“ konštatuje navrhovateľ s tým, že kaviareň je bod, ktorý prepája obyvateľov Hroznového sadu a cyklistov využívajúcich trasu vo vinohradoch.

Spoločným znakom všetkých celkov má byť vytvorenie bývania so vzťahom k verejnému priestoru a s kontaktom so zeleňou. „Z tohto dôvodu bude celé územie pokryté zelenými a parkovými plochami, zelenými strechami objektov, vegetačnými pochôdznymi strechami podzemných garáží doplnených množstvom vysokej zelene,“ uvádza sa v zámere.

Pešie prepojenie pozemku tvorí hlavná os prepájajúca bezbariérovo oddychové a spoločenské priestory. Cyklistické prepojenie tvorí meandrujúca cyklotrasa, ktorá kopíruje vrstevnice terénu. Komunikácia pre automobily je ukončená v hornej časti pozemku obratiskom a neumožňuje tranzit cez územie.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom