V Hornej Potôni chcú pripraviť územie pre novú obytnú zónu

Dokumenty, projekt
pixabay.com/ilustračné foto

Stavba má zabezpečiť rozvoj bývania v rodinných domoch na nových plochách.

Spoločnosť BBAU chce pripraviť územie pre novú obytnú zónu spolu s výstavbou komunikácií a inžinierskych sietí v Hornej Potôni. Vyplýva to z investičného zámeru, ktorý je predložený na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Predložený zámer rieši komplexnú prípravu územia s rozlohou viac ako 25 tisíc metrov štvorcových. „Hlavným dôvodom plánovanej stavby je zabezpečiť rozvoj bývania v rodinných domoch na nových plochách,“ píše sa v zámere.

Vybudovať bude potrebné aj prístupovú cestu

Územie sa nachádza mimo zastavaného územia obce a v súčasnosti je využívané na poľnohospodárske účely. Na základe predbežných vyjadrení sa na tejto lokalite nenachádzajú žiadne inžinierske siete. Podľa zámeru je potrebné vybudovať systém dopravy (prístupovú komunikáciu), pešie komunikácie a kompletnú sieť technickej infraštruktúry.

Predpokladané termíny začatia a ukončenia výstavby v zámere ešte nie sú uvedené. Začať by sa však malo po nadobudnutí právoplatnosti všetkých povolení. Náklady na stavbu budú stanovené vo vyššom stupni projektovej dokumentácie.

Spoločnosť BBAU, sídliaca v obci Horná Potôň, bola založená v roku 2017. Podľa informácií zverejnených na stránke www.finstat.sk v roku 2017 ešte nemala žiadne tržby, pričom jej strata bola 21 tisíc eur.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom