ZMOS má vyše sto pripomienok k stavebnej legislatíve, návrh stavebného zákona nerieši najdôležitejšie problémy

Stavba
Foto: ilustračné, Thinkstock

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) uplatnilo k návrhom noviel stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní viac než sto zásadných pripomienok. V tlačovej správe o tom informoval ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Podľa ZMOSu je napríklad pri stavebnom zákone podľa predkladateľov cieľom riešenie dlhodobých problémov stavebného práva, akými sú dĺžka konania, byrokratizácia, či možnosť obštrukcií zo strany účastníkov konania a podobne.

Združenie však tvrdí, že navrhovaná stavebná legislatíva dosahuje uvedené ciele výlučne na úkor zákonných práv účastníkov konania. Tie sú zároveň v rozpore s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi, napríklad Aarhuským dohovorom či Európskou chartou miestnej samosprávy.

Zasahuje do kompetencií samosprávy

Návrh zároveň absolútne nerieši najakútnejšie problémy samospráv v oblasti stavebníctva. Tými sú napríklad odstraňovanie čiernych stavieb, vymáhateľnosť opatrení a fungovanie stavebného dohľadu, či stavebná polícia.

ZMOS konštatuje, že novela stavebného zákona neprípustným spôsobom zasahuje do kompetencií samosprávy a okliešťuje aj znižuje kompetencie obcí rozhodovať o vlastnom územnom rozvoji. Návrh zároveň absolútne neprípustným spôsobom zasahuje do práv občanov a firiem, obmedzuje ich, vytvára nadradenosť vlastníckych práv stavebníkov nad práva ostatných vlastníkov.

Občanom berie právo

Podľa ZMOSu návrh ruší fungovanie stavebného konania v režime správneho práva, no nezavádza nové správne postupy, čím vytvára situáciu pre arbitrárne rozhodovanie sa bez pravidiel, bez rešpektovania najzákladnejších princípov právneho štátu. Občanom tak berie právo na spravodlivý proces, odvolanie, preskúmanie rozhodnutia či právo na dobrú správu.

„Neexistuje spôsob, akým by bolo možné čo i len rokovať o predložených návrhoch zákonov a odstrániť ich nedostatky v pripomienkovom konaní,“ konštatuje združenie v tlačovej správe.

Preferujú rýchlu novelu

Primátori a starostovia súhlasia s potrebou zmeniť stavebnú legislatívu. Predložené návrhy však podľa nich prinášajú len nové komplikácie. ZMOS preto žiada okamžité stiahnutie predložených návrhov z ďalšieho legislatívneho konania.

Preferuje „rýchlu novelu“ súčasného stavebného zákona, ktorá odstráni najväčšie problémy, ktoré sú dobre známe a spôsobujú aj prieťahy v konaniach. ZMOS pripraví vlastné návrhy opatrení, ktoré by v takejto „rýchlej novele“ stavebného zákona nemali absentovať.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Michal Kaliňák
Firmy a inštitúcie ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska