Akreditačná agentúra hľadá posudzovateľov vysokých škôl, prihlásiť sa môžu aj študenti

Foto: ilustračné, Thinkstock.

Slovenská akreditačná agentúra vysokých škôl (SAAVŠ) vypísala výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov, ktorí budú hodnotiť žiadosti vysokých škôl o akreditáciu. Agentúra, ktorá zverejnila výzvu na svojej stránke, hľadá široké spektrum posudzovateľov z radov učiteľov, vedcov, zamestnávateľov, odborníkov i študentov, z ktorých vytvoria skupiny. Záujemca musí vyplniť elektronický formulár do 20. decembra.

Môže sa zapísať aj študent

Výzvu vydala agentúra v kontexte prijatia akreditačných štandardov. Tie boli verejnosti predstavené na konci októbra a pripomienky k nim je možné posielať do 5. decembra. Po nadobudnutí účinnosti týchto štandardov budú môcť vysoké školy podávať žiadosti o akreditáciu. Agentúra by ich mala prijímať v druhom štvrťroku 2020.

Na účely posúdenia týchto žiadostí vysokých škôl bude výkonná rada agentúry vytvárať pracovné skupiny z osôb zapísaných do zoznamu posudzovateľov. Skupina bude mať nepárny počet členov, najmenej však troch vrátane predsedu skupiny.

Zloženie skupín sa bude odvíjať od toho, na aký typ štúdia či konania sa bude skupina zameriavať. Agentúra by chcela aby v každej skupine okrem tých, ktoré budú riešiť odňatie akreditácie pre habilitačné či inauguračné konanie, bol aspoň jeden študent.

Do zoznamu sa môže zapísať študent vysokej školy či človek, ktorý má titul inžiniera, magistra či doktora a pôsobil v predchádzajúcich 15 rokov aspoň päť rokov v jednej z vybraných oblastí na Slovensku alebo v zahraničí. Posudzovateľ však nemôže byť rektor, dekan či kvestor. Môže však pôsobiť na pozícii docenta či profesora.

Prejdú odbornou prípravou

Na zápis do zoznamu nie je podľa agentúry právny nárok. Ak záujemca nespĺňa požiadavky, agentúra mu to písomne oznámi. Úspešný kandidát bude zapísaný na funkčné obdobie šiestich rokov, a to aj opakovane. Úspešní uchádzači budú musieť prejsť odbornou prípravou, ktorú zabezpečí agentúra.

Akreditačné štandardy boli spracované na základe nového zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Návrh obsahuje tri základné časti zamerané na zabezpečenie kvality vnútorného systému vzdelávania vysokých škôl, na akreditáciu študijných programov a na akreditáciu práv habilitačných a inauguračných konaní.

Nové pravidlá by podľa predsedu výkonnej rady SAAVŠ Roberta Redhammera mali vysoké školy viac nútiť otvárať sa a reagovať na rozmanité potreby spoločnosti. „Štandardy nie sú statické kritériá – sú to viac požiadavky na vnútorné pravidlá škôl a dynamické zvyšovanie kvality,“ povedal Redhammer.

SAAVS je verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Bola zriadená minulý rok a nahradila činnosť doterajšej Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR pri posudzovaní žiadostí vysokých škôl a tiež preberie kompetenciu príslušných rozhodovaní ministra školstva.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom