České a slovenské ministerstvá školstva podpísali memorandum s cieľom zatraktívniť vzdelávanie

Rokovanie medzi českým a slovenským ministerstvom školstva prinieslo užšie prepojenie odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania medzi Českou republikou a Slovenskom. Informovalo o tom na svojej stránke Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Obsahom jednotlivých blokov rokovania boli prijímacie pohovory na stredných školách, jednotné zadania záverečných skúšok či maturitná skúška z matematiky. Podpísalo sa aj memorandum, ktoré má pomôcť naplniť ciele na zatraktívnenie spomínaného vzdelávania.

Podpis memoranda o spolupráci

V Prahe sa tento týždeň konalo druhé bilaterálne rokovanie medzi Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a slovenským ministerstvom, ktoré nadväzuje na stretnutie z marca v Trenčianskych Tepliciach.

Súčasťou bilaterálneho rokovania bol aj podpis memoranda o spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania. Jeho cieľom je zatraktívnenie tohto vzdelávania a zlepšiť jeho kvalitu vzhľadom na potreby spoločnosti a trh práce. Chce tiež zvýšiť počet žiakov a dospelých v tomto type vzdelávania.

Zvýšenie podielu praktického vyučovania

Pre agentúru SITA odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ SR uviedol, že svoje ciele chcú naplniť zvyšovaním podielu praktického vyučovania vo vzdelávacích programoch a zapojením zamestnávateľov do procesu počiatočného a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy.

Memorandum podľa odboru vytvára priestor na výmenu skúseností pri tvorbe zákonov a materiálov týkajúcich sa odborného aj celoživotného vzdelávania. K cieľu majú prispieť aj expertné pracovné rokovania. Tie majú priniesť výmenu skúseností v oblasti propagácie a podpory odborného a celoživotného vzdelávania.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR