Desať slovenských univerzít sa dohodlo na vytvorení konzorcia, sídliť má vo Zvolene

Rektori desiatich slovenských univerzít sa dohodli na vzniku Konzorcia slovenských univerzít U10+. Jeho vznik je vyústením zámerov Memoranda o spolupráci slovenských univerzít podpísaného pred rokom. Sídlom konzorcia je Technická univerzita (TU) vo Zvolene a právnu spôsobilosť nadobudne zápisom do registra konzorcií vysokých škôl, ktorý je súčasťou registra vysokých škôl. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa zvolenskej TU Ľubica Benková.

Zakladajúcimi členmi konzorcia sú Ekonomická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Prešovská univerzita v Prešove, TU vo Zvolene, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Konzorcium U10+ vytvára podmienky pre integráciu vzdelávacej a vedeckovýskumnej infraštruktúry, intelektuálnej kapacity takmer 4-tisíc tvorivých zamestnancov a viac ako 50-tisíc študentov,“ uviedla Benková s tým, že konzorcium má potenciál rozširovať sa o ďalších členov.

Účelom konzorcia je podľa nej spoločný postup pri tvorbe študijných programov, vytváranie spoločných študijných programov, spoločné uskutočňovanie výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti alebo spoločné zabezpečovanie možností stravovania a ubytovania pre študentov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Ekonomická univerzita v BratislaveKatolícka univerzita v RužomberkuPrešovská univerzita v PrešoveTechnická univerzita vo ZvoleneTrenčianska univerzita Alexandra DubčekaTrnavská univerzitaUCM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveUKF Univerzita Konštantína Filozofa v NitreUMB Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciUniverzita J. Selyeho v Komárne