Deti sa majú dovzdelávať na štátom dotovaných doučovaniach. Projekt zrejme naplní očakávania len čiastočne

Aktuálne sa dištančne vzdeláva asi osem percent žiakov. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Chýbajúci osobný kontakt s kamarátmi, nedostatok motivácie, zrušené krúžky či ešte viac času na telefóne a za počítačom. Aj to priniesla pandémia do života detí, ktoré sa už rok trápia s online vyučovaním.

Nie všetky ho zvládajú rovnako a niektoré sa k nemu dokonca nemajú ako dostať. Tieto nedostatky má odstrániť projekt z dielne Ministerstvo školstva SR „Spolu múdrejší“.

Deti vďaka nemu majú dostať potrebné doučovanie a učiteľom finančná podpora. Odborníci však upozorňujú, že úspešnosť projektu závisí od toho, či sa dostane k deťom, ktoré ho skutočne potrebujú.

Záplata na krízu

V prvej fáze projektu by sumou pol milióna eur malo byť podporených 130 škôl. Vybrané boli najmä inštitúcie, ktoré navštevuje vysoký počet žiakov v hmotnej núdzi alebo zariadenia zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Žiakom by tak malo byť do konca júna poskytnutých 435 000 hodín doučovania v predmetoch ako matematika, slovenský jazyk, chémia alebo fyzika. Zabezpečiť ich má približne 3 000 učiteľov, ktorí budú odmenení príspevkom 200 eur na mesiac.

Keďže záujem o tento projekt je veľký, ministerstvo dodalo, že naďalej rokuje s partnermi o navýšení objemu financií na tento účel. Do projektu sa prihlásilo 474 škôl z celého Slovenska. Pedagógovia ho teda vítajú.

Slovenská komora učiteľov (SKU) dokonca považuje snahu ministerstva v súčasnej situácií za nevyhnutnú.

„Projekt je snahou akútne riešiť závažný problém, nemôžeme sa však tváriť, že tento problém vznikol teraz. Koronakríza len prehĺbila zaostávanie veľkej skupiny detí so zlým socioekonomickým zázemím,“ uviedla za SKU Soňa Puterková.

Príspevky nerozhodujú

To podľa odborníčky dokazujú aj výsledky PISA testov či odporúčania Európskej komisie, ktorá nabáda Slovensko k vytvoreniu systémových riešení, ktoré by zaostávanie niektorých skupín detí odstránili.

V praxi sa tieto nedostatky snažili odstrániť aspoň učitelia, ktorí už pred vyhlásením spomínaného projektu pomáhali v rámci pandemických opatrení deťom, ktoré mali problémy s dištančným vzdelávaním. Pre Webnoviny.sk to povedala Ingrid Gamčíková zo Združenia základného školstva.

Koronavírus, škola
V krízovej situácií funguje doučovanie ako forma ďalšieho vzdelávania. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Príspevok od štátu by podľa nej mohol fungovať ako motivácia alebo prilepšenie skôr pre študentov pedagogiky, ktorí sa podľa výzvy ministerstva môžu takisto do projektu zapojiť. Musia však študovať magisterský stupeň pedagogiky.

Aj Lucia Porubčanská z SKU to skôr považuje za symbolické prilepšenie pre dôchodcu alebo študenta. „Ak sa učiteľ rozhodne pre vstup do projektu, potom jedine z altruizmu, ktorý naša spoločnosť od učiteľov už akoby automaticky očakáva,“ dodáva.

V Košickom kraji však nezaznamenali sťažnosti týkajúce sa výšky príspevku. „Viem že sa stále hovorí o tom, že učitelia nie sú dostatočne ohodnotení, čo je aj pravda, ale oni to nebudú robiť kvôli tomu, či za to dostanú toľko alebo toľko peňazí,“ doplnila predsedníčka rady združenia Košického kraja.  

O výsledkoch rozhodne realizácia

Práve školy z východného Slovenska prejavili o najnovší projekt najväčší záujem. Rovnako tomu bolo pri minuloročnom projekte Letná škola 2020, ktorý by sa mal zopakovať. Ministerstvo však výzvu na rok 2021 ešte nevypísalo.

Aby tieto formy doučovania boli úspešné, musia sa podľa Gamčíkovej dostať k cieľovej skupine detí, ktorá ho potrebuje. Súhlasí s tým aj SKU.

Projekt očakávania naplní zrejme len čiastočne, pretože mu nepredchádzala žiadna analýza potrieb, ktorá by nasmerovala pomoc veľmi adresne,“ myslí si Porubčanská.

Výsledky, ktoré ministerstvo očakáva sa preto nemusia dostaviť, rovnako ako pri spomínanom projekte letných škôl, ktorý okrem krátkeho trvania a nedostatku financií trpel práve tým, že nezasiahol cieľovú skupinu detí.

„Jednak sú to deti, ktoré nemali možnosť sa dištančne vzdelávať, ale aj deti, ktoré túto možnosť mali, ale potrebujú ešte priamy kontakt s učiteľom,“ vysvetľuje Gamčíková.

Doučovanie je počas pandémie potrebné

Patria sem predovšetkým deti so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, napríklad s vývinovými poruchami učenia ako je dysgrafia.

Takéto deti môžu mať napriek dostupnosti online vzdelávania problémy s pochopením učiva, a preto pri sebe potrebujú učiteľa alebo pedagogického asistenta, ktorý by ich sprevádzal.

Online vzdelávanie môže podľa prieskumu, ktorý realizoval Inštitút pre verejné otázky v spolupráci so Slovak Telekomom a spoločnosťou Accenture, robiť problém aj deťom bez špecifických vzdelávacích potrieb.

„Deti majú nedostatočné zručnosti pre využívanie technológií a bežných komunikačno-kolaboračných nástrojov – len 23% rodičov nemuselo deťom pomáhať s technickou podporou,“ uviedla Tatiana Švrčková, manažérka spoločenskej zodpovednosti Slovak Telekom.

Sústredeniu sa na učivo tak bráni aj to, že deti nezvládajú základné činnosti pri práci s počítačom, napríklad pripojenie sa na videohovor alebo riešenie jednoduchých problémov typu inštalácia web kamery.

Dôležitá je pozitívna motivácia

Projekt „Spolu múdrejší“ preto podľa Beáty Sedlačkovej z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie netreba považovať za klasické doučovanie, ale za súčasť vzdelávania.

„Ide o vyučovanie v krízovej situácii, za bežných okolností by sa toho naučili viac, poznatky chýbajú všetkým deťom, aj tým s maximálnou podporou zo strany rodiny,“ vysvetľuje psychologička.

Účasť na uvedených projektoch je preto potrebné s deťmi vhodne odkomunikovať, aby bola výsledkom pozitívna motivácia žiaka a nie prípadné negatívne pocity z vlastnej neschopnosti.

Tie sa však podľa odborníkov v praxi veľmi nevyskytujú, keďže projekty sú na báze dobrovoľnosti a deťom nahrádzajú aj sociálny kontakt.

„Myslím si, že negatívne pocity, ktoré deti prežívajú, pretože nemôžu navštevovať školu, výrazne prevažujú,“ uviedla Sedlačková. Súhlasí s ňou aj Gamčíková, podľa ktorej je potrebné čo najskôr vrátiť deti do škôl.

Táto možnosť sa naskytne deťom, ktoré navštevujú škôlky alebo prvý stupeň základných škôl, a to od 12. apríla. Ministerstvo školstva im umožní prezenčné vyučovanie bez ohľadu na to, či ich rodičia pracujú z domu alebo do nej dochádzajú. V platnosti zostáva, že sa musia pravidelne testovať.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Beáta SedlačkováIngrid GamčíkováLucia PorubčanskáSoňa PuterkováTatiana Švrčková
Firmy a inštitúcie IVO Inštitút pre verejné otázkyMinisterstvo školstva SRSKU Slovenská komora učiteľovSlovak TelekomVýskumný ústav detskej psychológie a patopsychológieWebnoviny.skZdruženie základného školstva