Deviatakov čaká v stredu a vo štvrtok celoslovenské testovanie

Foto: Pixabay.com

V tomto školskom roku je do testovania prihlásených 39 136 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2 562 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 22 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským

Deviatakov čaká v stredu a vo štvrtok celoslovenské testovanie. Viac ako 41 700 žiakov na celom Slovensku si overí svoje vedomosti z matematiky, slovenčiny, respektíve iného vyučovacieho jazyka (školy s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským).

Testovanie 9, ktoré zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), bude na 1 448 základných školách a na 123 osemročných gymnáziách.

Testovanie bude aj  online formou

Prvýkrát budú popri deviatakoch na základných školách testovaní aj žiaci štvrtého ročníka (kvarty) osemročného vzdelávacieho programu gymnázií. Agentúru SITA o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.

Žiakov deviateho ročníka ZŠ je 38 466 a žiakov štvrtého ročníka osemročných gymnázií 3 254 . Z testovaných žiakov je 39 136 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2 562 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 22 žiakov je z jednej školy s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Viac ako 1 430 žiakov sa prihlásilo na Testovanie 9 online formou.

Overia si oblasť počúvanie s porozumením

Novinkou tohtoročného testovania je i to, že bude rozložené do dvoch dní, keďže sa upravila štruktúra i rozsah testov. V stredu 3. apríla budú všetci žiaci písať testy z matematiky a zo slovenského, respektíve maďarského jazyka. To platí pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Vo štvrtok 4. apríla čaká žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. V ten istý deň bude po novom u žiakov overovaná aj oblasť počúvanie s porozumením. Žiaci z ukrajinskej školy budú v ten istý deň písať test z ich vyučovacieho jazyka – ukrajinčiny.

Náhradný termín bude 16. a 17. apríla

Všetky testy budú vyhodnocované centrálne a elektronicky. NÚCEM zverejní kľúč správnych odpovedí k jednotlivým testom 10. apríla 2019 na svojom webovom sídle.

Pre žiakov, ktorí sa z vážnych, najmä zdravotných, dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je určený náhradný termín Testovania 9. Ten je stanovený na 16. a 17. apríla vo vybraných školách.

Výsledky žiakov v Testovaní 9-2019 v elektronickej podobe získajú základné školy aj stredné školy pre účely prijímacieho konania 30. apríla.

Výsledkové listy žiakov v papierovej podobe budú doručené všetkým školám 13. mája.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR