Fakulta práva na Paneurópskej vysokej škole nemá akreditáciu

ilustračné foto Foto: ilustračné, SITA/Ivan Fleischer.

BRATISLAVA 10. júna (WEBNOVINY) – Minister školstva Juraj Draxler pozastavil Paneurópskej vysokej škole v Bratislave právo udeľovať absolventom študijného programu „právo“ akademický titul v dennej aj v externej forme štúdia. Platí to v prípade bakalárskych aj magisterských študijných programov.

Informovalo o tom ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke s tým, že fakulta práva v súčasnosti nesmie prijímať nových študentov. Študenti, ktorí boli prijatí pred pozastavením akreditácie, však môžu riadne dokončiť štúdium.

Akreditačná komisia na základe opakovaných podnetov zistila, že fakulta uskutočňuje študijný program za iných podmienok, za akých jej bol akreditovaný. Študijný program totiž poskytovali na miestach, ktoré neboli predmetom akreditácie, teda mimo sídla školy a fakulty a predovšetkým v Českej republike. Obsah študijného programu bol pozmenený a uskutočňovali ho inak, než bol akreditovaný.

Posledné slovo má Draxler

Vysoká škola je povinná prijať opatrenia, pre ktoré jej bolo toto právo pozastavené a do jedného roka predložiť správu o výsledkoch prijatých opatrení. Predmetnú správu posúdi Akreditačná komisia a minister následne právo opäť obnoví alebo odníme. V praxi to znamená, že ak škola situáciu napraví, ešte v lete môže teoreticky obnoviť prijímacie konania a začať semester v štandardnom režime. Prijímanie študentov v tejto chvíli by však bolo protizákonné.

K absolventom Paneurópskej vysokej školy mala výhrady aj Česká advokátska komora, ktorá ich nebrala za koncipientov a nechcela pustiť k advokátskym skúškam. „Nechceme študentom vytvárať prekážky v uplatnení, ale u niektorých škôl máme pochybnosti o kvalite výučby, prekáža nám tiež, že pobočky nemajú akreditáciu k výučbe českého práva,“ upozornila hovorkyňa Českej advokátskej komory Iva Chaloupková.

Škola zaslala ministrovi list

Paneurópska vysoká škola berie na vedomie, že minister školstva pozastavil akreditáciu na bakalársky a magisterský študijný program „právo“ na Fakulte práva. Ako uvádza škola na svojej internetovej stránke, Fakulta práva preskúmala okolnosti, ktoré viedli k vydaniu tohto rozhodnutia, a prijala opatrenia.

Vzhľadom na skutočnosť, že výhrady Akreditačnej komisie sa týkali výlučne výučby poskytovanej školou na jej pobočkách, škola je presvedčená, že okolnosti, pre ktoré minister rozhodol o pozastavení práva udeľovať tituly, už v zmysle zákona o vysokých školách v plnom rozsahu odstránila. Fakulta práva preto v utorok listom oslovila ministra, aby požiadal Akreditačnú komisiu o čo najskoršie overenie výsledku opatrení prijatých vysokou školou.

V prípade kladného vyjadrenia Akreditačnej komisie fakulta žiada, aby minister obnovil platnosť priznaných práv tak, aby ešte v akademickom roku 2015/2016 mohla prijať študentov do prvého ročníka prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Škola zároveň zdôrazňuje, že vzniknutá situácia sa netýka študentov, ktorí už študujú na škole, ani uchádzačov o štúdium, ktorí už absolvovali prijímacie konanie, alebo sa uchádzajú o rigorózne konanie a doktorandské štúdium.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Juraj Draxler
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRPEVŠ Paneurópska vysoká škola